Наукові публікації викл. Волощук М. В.

 1. Волощук М.В., Волощук В.М. Публій Овідій Назон в перекладах і д ослідженнях Івана Франка. Автор как проблема теоретической и исторической поэтики Сборник научных статей в двух частях Ч.1 Минск, „РИВШ”, 2007. – 355.
 2. Волощук М.В., Волощук В.М. Современные методы обучения латинскому языку (на рос. мові). Международная конференция „Древние языки в системе университетского образования: их исследование и преподавание”. Москва, 2000. – 158.
 3. Валашчук М.У. Грамата караля Аляксандра аб дазволе Яну Сапегу пабудаваць умацаваны замак і заснаваць горад над возерам Іказнь (на біл. мові). Переклад з латинської мови. ПАМЯЦЬ Гісторыка-дакуменальная хроніка Браслаўскага раёна. Мінск, „Паліграфафармленне”, 1998. – 710.
 4. Валашчук М.У. Даравальная грамата караля Аляксандра Яну Сапегу на валоданне чатырма ненаселенымі землямі і маёнткам Іказнь у Браслаўскім павеце (на біл. мові). ). Переклад з латинської мови. ПАМЯЦЬ Гісторыка-дакуменальная хроніка Браслаўскага раёна. Мінск, „Паліграфафармленне”, 1998. – 710.
 5. Валашчук М.У. Са скаргі Вялікага княства Літоўскага на дзеянні ордэна крыжакоў (на біл. мові). Переклад з латинської мови. ПАМЯЦЬ Гісторыка-дакуменальная хроніка Браслаўскага раёна. Мінск, „Паліграфафармленне”, 1998. – 710.
 6. Волощук М.В. Древнегреческая лексика в современных языках (на рос. мові). Linguodidactica, Z. II. Bialystok, 1998. – 221.
 7. Волощук М.В. Дещо про крилаті вирази. Vocabulum et vocabularium. Сборник научных трудов по лексикографии. Выпуск № 5. Гродно, 1998. –198.

Тези:

 1. Волощук М.В. До питання етичного виховання майбутнього лікаря у курсі вивчення латинської мови // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформації в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст», 12-13 жовтня 2018, ТДМУ, 2018. – Тернопіль : ТДМУ. – С. 48-50.
 2. Волощук М.В. Професійна мотивація вивчення латинської мови як фактор виживання знань // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2017 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – С. 45
 3. Волощук М.В., Волощук В.М. „Римський міф” як поетичний символ. Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. Материалы международной научной конференции 19-21 сентября 2004 г. Ч.1. Гродно, 2005. – 425.
 4. Волощук М.В., Волощук В.М.Грецький роман – перші кроки становлення. Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. Материалы международной научной конференции 1-3 октября 2002 г. Ч.1. Гродно, 2003. – 250.
 5. Волощук М.В., Волощук В.М. Миф о Ниобе в греческом эпосе (на рос. мові). Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе. Проблемы теоретической и исторической поэтики. Материалы международной научной конференции 3-5 октября 2000 г. Ч.1. Гродно, 2001. – 361.
 6. Волощук М.В., Волощук В.М. Про деякі латинізми в сучасних мовах. Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Материалы VI международной научной конференции 28-29 мая 1998 г. Ч.2 Гродно, 1998 . – 198
 7. Волощук М.В., Волощук В.М. Терміни спорідненості в старогрецькій і латинській мовах. Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Материалы VI международной научной конференции 28-29 мая 1998 г. Ч.2 Гродно, 1998. – 198.
 8. Волощук М.В. Специфика построения электронного учебника по латинскому языку (на рос. мові). Проблеми совершенствования компьютерной подготовки в университетах на факультетах неспециального профиля. Материалы Республиканской научно-методической конференции (18-19 декабря 1997). Гродно, 1998. – 144.
 9. Валашчук М.У. Старажытнагрэчаская лексіка ў славянскіх мовах (беларускай, рускай, украінскай) (на біл. мові) Словообразование и номинативная деривация в славянских языках. Материалы V республиканской научной конференции, посвященной памяти проф. В.М.Никитевича 21-22 мая 1996. Гродно, 1996. – 310.
 10. Шарипкін С.Я., Волощук М.В. Із досвіду роботи над термінологічним словником акушерства і гінекології. Матеріали 1-ої міжнародної наукової конференції „Актуальні проблеми медичної термінології” 27-29 травня 1993 року Львів, 1993. – 126.
 11. Волощук М.В. Лацінская мова як сродак далучэння да агульнаеўрапейскай культуры (на біл. мові). Матэрыялы рэспубліканскай навукова-метадычнайканферэнцыі (22-23 красавіка 1992) Праблемы нацыянальнай філалагічнай адукацыі ў ВНУ Беларусі Гродна, 1993. –137.
 12. Волощук М.В. Роль латинского языка в изучении филологических дисциплин ( на рос. мові). Матэрыялы IV Рэспубліканскай навуковай канференцыі (15-16 верасня 1992) Словаўтварэнне і намінатыўная дэрывацыя ў славянскіх мовах Гродна, 1992. – 224.