Монографії, патенти

Монографії, видані викладачами кафедри іноземних мов:

  1. Федчишин Н. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта: [монографія] / Надія Орестівна Федчишин. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 193 с. ISBN 978-966-07-1429-8
  2. Fedchyshyn N.O. J.F. Herbart and Herbartianism in the Padagogical thought of Europe / European ideas in the works of famous educationalists. Internationalization, globalization and their impact on education / Editors: R. Kucha and H. Cudak. – Studia I Monografie, Lodz. – 2013. – 432 s.
  3. Федчишин Н.О.Методика розвиткуіншомовної компетентності студентів економічного профілю: [колективна монографія] / А.В. Вихрущ, О.М. Царик, А.Г. Цяпа та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 316 с.
  4. Федчишин Н.Гербартіанська педагогіка в німецькомовних країнах: теорія і практика: [монографія] / Надія Орестівна Федчишин; наук. ред. Анатолій Вихрущ. – Тернопіль: Підручники і посібники. – Ч. 1, 2015. – 625 с. ISBN 978-966-07-2941-4
  5. Федчишин Н.О. Якість університетської освіти: актуальні питання теорії і практики: [колективна монографія] / [Вихрущ А.В., Єлагіна Н.І., Кліщ Г.І. та ін.]; відп. ред. Анатолій Вихрущ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 525 с. ISBN 978-966-654-433-2
  6. Fedchyshyn N.O. Scientific School of J.F. Herbart as a Factor of European Integration / N. Fedchyshyn, A. Vykhrushch / Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants / Editors: R. Kucha and H. Cudak. – Studia I Monografie, Lodz-Warszawa. – 2017. – 428 s.
  7. Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ) : монографія / [Вихрущ А.В., Кліщ І.М., Федчишин Н.О. та ін.] ; за ред. А.Г. Шульгая, Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 482 с.