Підручники, видані викладачами кафедри:

   • Latin and medical terminology: book / H. Palasyuk, T. Savaryn, O. Kolodnytska, M. Kichula, N. Fedchshyn. – Ternopil: Ukrmedknyha, 2022. – 479 p.

   • Компетентнісні підходи у підготовці кадрів за спеціальністю “Загальна практика-сімейна медицина”: навч.метод.посіб./ [М.І. Бобак, Б.О. Мігенько, Л.М. Мігенько, С.С. Рябоконь та ін.] за ред. проф. Л.С. Бабінець. – Тернопіль: ТНМУ, 2022. – 608c.

   • Professional English for Dentists / І.А. Прокоп, О.Д.Колодницька, Кітура Г.Я., Т.В. Корольова. Тернопіль: ТНМУ, 2021. 264 с.

   • Латинська мова : Підручник / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, І. І. Ворона, Н.О.Федчишин. – Тернопіль: ТДМУ, 2021. 524 с.

   • Латинська мова : Навчально-тренувальний посібник для підготовки до тестового контролю / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, І. І. Ворона, Н.О.Федчишин. – Тернопіль: ТДМУ, 2021. 310 с.

   • Латинська мова. Підрудник для медичних факультетів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». / М. Волощук, Я. Нахаєва. Тернопіль, Укрмедкнига, 2020. 296 с.

   • Латинська мова: Підручник для студентів медичного факультету / Г. Б. Паласюк, Т. В .Саварин, Н.О.Федчишин. – Тернопіль: ТДМУ, 2020. – 447 с.

   • Латинська мова для студентів стоматологічного факультету: підручник / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин, І.І. Ворона, Н.О.Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2020. – 448 с.

   • English for dentists : textbook / Іryna Prokop, Halyna Kitura, Olha Kolodnytska. – Ternopil : TNMU, 2019. – 256 p.

   • Speak and write in English, sprich und schrieb deutsch, parler er ecrire en francais (Методичні завдання і контрольні роботи з іноземних мов) / [укл. Н. О. Федчишин, М. І. Бобак, Т. І. Горпініч, Н. І. Єлагіна та ін.]. – Тернопіль: ТДМУ, 2019. – 184 с.№ 23-01-25/269 від 05.11.2012).

   • Латинська мова та основи медичної термінології: підручник / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 412с.

   • Латинська мова : підручник / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин, І.І. Ворона. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 388 с.

   • Англійська мова : четвертий рік навчання: робочий зошит: 8 кл.: до підручника М. О. Кучми, Л. І. Морської / М. О. Кучма, Л. І. Морська // Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2018. – 104 с.

   • Методичні вказівки і контрольні роботи з іноземних мов для студентів заочної форми навчання / [укл. Н.О. Федчишин, М.І. Бобак, Т.І. Горпініч, Н.І. Єлагіна та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 222 с.

   • Англійська мова : Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (п’ятий рік навчання) / М. О. Кучма, Л. І. Морська. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 192 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Наказ №417 від 20.03.2017)

   • Латинська мова : підручник / М. Волощук, В. Волощук, О. Сафроняк ; за заг. ред. М. Волощук. – Вид. 2-ге допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 460 с.

   • Англійська мова : Підручник для 8-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (четвертий рік навчання) / М. О. Кучма, Л. І. Морська. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2016. – 224 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Наказ №491 від 10.05.2016)

   • Латинська мова / Г.Б. Паласюк, В.В. Чолач. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – 344 с.

   • Латинська мова і основи фармацевтичної термінології (ВНЗ IV р.а.) / Г.Б. Паласюк, / За ред. Л. Ю. Смольської. – К.: Медицина, 2016. – 352с.

   • Латинська мова : підручник / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин, І.І. Ворона. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – 428 с.

   • Латинська мова і основи медичної термінології / М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 424 с.

   • Англійська мова: Підручник для 4-го класу / М. О. Кучма., Л. І. Морська. – Київ: Перун, 2015. – 175 с. Рекомендовано МОН України Наказ №777 від 20.07.2015)

   • Англійська мова : Підручник для 7-го класу / М. О. Кучма., Л. І. Морська. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 175 с. Рекомендовано МОН України Наказ №777 від 20.07.2015)

   • Англійська мова для студентів-медиків: Підручник. Національний підручник / О. С. Ісаєва, Л. Я. Аврахова, І. А. Прокоп, М. Ю. Шумило, Н. В. Кучумова, Л. О. Червінська, В. Я. Рахлецька, Г. Я. Павлишин, І. Ф. Цебрук, Н. Р. Венгринович, Н. В. Косило, О. В. Голік, Л. В. Лимар, Г. К. Волкова, А. В. Неруш, О. В. Гордієнко, І. В. Корнейко. – Львів, 2013. – 546 с. (Лист № 23-01-25/269 від 05.11.2012).

   • Англійська мова: Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (шостий рік навчання) / М. О. Кучма. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 160 с. Рекомендовано МОН України лист №1/11-6352 від 13.07.2010)

   • Англійська мова: Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів ( п’ятий рік навчання) / М. О. Кучма. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 192 с. Рекомендовано МОН України Наказ №56 від 02.02.2009)

   • Англійська мова: Підручник для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (третій рік навчання) / Л.І. Морська, М.О. Кучма. – Київ: Перун, 2007. –240 с. Рекомендовано МОН України лист №1/II від 28.04.2007)

   • Англійська мова: Підручник для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (другий рік навчання) / М. О. Кучма, Л.І.Морська. – Київ: Перун, 2006. –200 с. Рекомендовано МОН України лист № 6 / 2 - 50 від 15.06.2006

   • Англійська мова: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (четвертий рік навчання) / Л.І. Морська, М.О. Кучма, В.М. Плахотник. – Київ: Перун, 2005. – 272 с. Рекомендовано МОН України лист №1 / 11 - 2866 від 13.05.2005

   • Латинська мова і основи медичної термінології / М.М. Закалюжний, Г.Б. Паласюк – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 424 с.

   • Англійська мова: Підручник для 4-го класу загальноосвітніх навчальних закладів (третій рік навчання) / М.О. Кучма, Л.І. Морська, В.М. Плахотник. – Київ: Перун, 2004. – 160 с. Рекомендовано МОН України лист №1 / 11 - 242 від 22.01.2004.

   • Streifzug durch die Geschichte der deutschen Literatur / N. Fedtschyschyn. – TEHfPA, 2004. – 404 S.

   • Латинська мова / Г.Б. Паласюк, В.В. Чолач. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 344 с.

 • Посібники, видані викладачами кафедри:

   • Fachdeutsch fur die Rehabilitologen. Professional English for Physiatristts/ N.Fedchyshyn, T.Horpinich, H.Klishch, N.Yelahina, K.Oleksii, I.Holub. – Ternopil: Ukrmedknyha, 2018. – 116 s.

   • Speak and write in English, sprich und schrieb deutsch, parler er ecrire en francais (Методичні завдання і контрольні роботи з іноземних мов) / [укл. Н. О. Федчишин, М. І. Бобак, Т. І. Горпініч, Н. І. Єлагіна та ін.]. – Тернопіль: ТДМУ, 2018. – 184 с.

   • Відеофільми до 35 занять. Video Activity Book (for the second year students) speciality 222 “Medicine” / [укл. М.О. Кучма, О.Д. Колодницька]. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – 48 с.

   • Відеофільми до 25 занять. Video Activity Book for the first year students speciality 222 “Medicine”: manual / [Kuchma M. O., Kolodnytska O. D.]. –Ternopil : TSMU, 2018.

   • Lingua Latina ad usum studentium medicinae: посібник / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, І. І. Ворона. – Тернопіль: ТДМУ. – 2018. – 224 с.

   • Латинська мова для студентів стоматологічного факультету: посібник / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, І. І. Ворона. – Тернопіль: ТДМУ. – 2018. – 224 с.

   • The Latin Language and foundations of medical terminology for students of foreign faculty / M. Voloshchuk, M. Kichula, I. Humenna, Ya. Nahaieva, R. Kotsiuba. – Тернопіль, 2018.

   • Fachdeutsch für die Pharmazeuten. Professional English for Pharmacists / N. Fedchyshyn, T.Horpinich, H. Klishch, N. Yelahina, M. Bobak, O. Kolodnytska. – Ternopil : TSMU, 2018. – 280 s.

   • Англійська мова. Четвертий рік навчання: робочий зошит : 8 кл.: до підручника М. О. Кучми, Л. І. Морської / М. О. Кучма. - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2017. – 80 с.

   • Scribe Latine! Для студентів медичного та стоматологічного факультетів: робочий зошит / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин, І.І. Ворона. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 197 с.

   • Завдання для контрольних робіт з латинської мови / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин – Тернопіль: ТДМУ, 2017 р. – 74 с.

   • Методичні вказівки і контрольні роботи з іноземних мов для студентів заочної форми навчання / [укладачі: Н.О.Федчишин, М.І.Бобак, Т.І.Горпініч, Н.І.Єлагіна, Г.Я.Кітура, Г.І.Кліщ, О.Д.Колодницька, Т.В.Корольова, М.О.Кучма, К.Б.Олексій, І.А.Прокоп]. – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 222 с.

   • Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування:навч.посіб. / М.І.Бобак, Н.В.Рокіцька. – 2-ге вид., випр.і допов. - Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 236 с.

   • Medical Latin. Work book of Latin language for students of foreign faculty / Maria Kichula. – Ternopil : TSMU, 2016. – 176 p.

   • Клінічна термінологія : навчальний посібник / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин, І.І. Ворона. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – 94 с.

   • Завдання для контрольних робіт з латинської мови / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – 73 с.

   • Робочий зошит з латинської мови для студентів медичного і стоматологічного факультетів / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин, І.І. Ворона. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2016. – 176 с.

   • Your fellow – traveller : навчальний посібник / М. О. Кучма - Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 112 с.

   • Тренувальні тести для підготовки до зовнішнього незалежного тестування): навчальний посібник / М. О. Кучма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2015. – 76 с

   • Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування: навч. посіб. / М.І.Бобак, Н.В.Рокіцька. – Тернопіль: ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2014. – 230с.

   • Medical English for Pharmacists: Reading Comprehension / Т. І. Горпініч. – Тернопіль : Посібники і підручники, 2014. – 134 с.

   • Theorie und Praxis des Unterrichts / N. Fedtschyschyn. – Ternopil : TNWU, 2014. – 30 S.

   • Життєва мудрість : Life Wisdom / М. О. Кучма. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2013. – 64 с.

   • Навчальна програма спецкурсу: «Моніторинг якості освіти у навчальних закладах Польщі» / Укладач: М.Я. Кічула. – Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 42 с.

   • Тренувальні вправи з латинської мови / Г.Б. Паласюк, Т.В. Саварин. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2013. – 108 с.

   • Deutsche Grammatik in Tabellen / N. Fedtschyschyn . – Ternopil : TNWU, 2013. – 32 S.

   • Testen in der Grammatik / N. Fedtschyschyn . – Ternopil : TNWU, 2012. – 34 S.

   • Methodisches Instrumentarium für Deutschlehrer / N. Fedtschyschyn . – Ternopil, 2011. – 71 S.

   • Методичні вказівки і контрольні роботи з латинської мови / Г.Б. Паласюк, Т. В. Саварин. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2010. – 68 с.

   • Англійська мова за професійним спрямуванням: Медицина: навч. посіб. / І.А.Прокоп, В.Я.Рахлецька, Г.Я.Павлишин //– Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 576 с.

   • Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Ділова іноземна мова (німецька)»: методичний посібник / Н.О. Федчишин. – Тернопіль: Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола, 2010. – 30 с.

   • Книга для вчителя до підручника з англійської мови. 9 клас (п’ятий рік навчання): навчальний посібник / М. О. Кучма. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 80 с.

   • Робочий зошит до підручника з англійської мови. 9 клас (п’ятий рік навчання) / М. О. Кучма – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 72 с.

   • English Grammar. Practice / М. О. Кучма – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 144 с.

   • Англійська мова: Тести з граматики. Ч. 1. Морфологія / М. О. Кучма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 36 с.

   • Англійська мова: Тести з граматики. Ч. 2. Синтаксис / М. О. Кучма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2008. – 40 с.

   • Англійська мова 4й клас: методичні рекомендації для вчителя / М. О. Кучма. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 144 с.

   • Методичні рекомендації для студентів 2 курсу з теми “Europareise” / Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТЕІПО, 2008. – 20 с.

   • Business Correspondence: навчальний посібник / М. О. Кучма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 36 с.

   • Готуємося до зовнішнього незалежного тестування: Збірник тестових завдань з англійської мови / М.О. Кучма, Л.І. Вергун, О.Ю. Расказова, Н.І. Єлагіна. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 108 с.

   • Методичні рекомендації для студентів 2 курсу з теми “Goethe und Schiller”/ Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТЕІПО, 2007. – 20 с.

   • Методичні рекомендації для студентів 2 курсу з дисципліни “Вступ до романо-германської філології”/ Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТЕІПО, 2006. – 20 с.

   • Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Charakterbild des Menschen» / Н.О. Федчишин. – Тернопіль : Ленком, 2005. – 23 c.

   • Релігієзнавство. Навчально-методичний посібник для студентів з англійською мовою викладання / М.І., Бобак, А.М. Гудима. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. –59c.

   • Зошит з англійської мови, 4 кл. (3-й рік навчання) ) / М.О. Кучма, Л.І. Морська, В.М. Плахотник. – Київ: Перун, 2004. – 64 с. : іл.

   • Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Architektur»/ Н.О. Федчишин. – Тернопіль : Ленком, 2004. – 43 c.

   • Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Charakterzüge des Menschen» / Н.О. Федчишин. – Тернопіль : Ленком, 2004. – 43 c.

   • Англійська мова для слухачів підготовчих курсів: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. М. О. Кучми. – Тернопіль, 2003. – 132 с.

   • Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з історії німецької мови/ Н.О. Федчишин. – Тернопіль : Ленком, 2003. – 66 c.

   • Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Theater»/ Н.О. Федчишин. – Тернопіль : Ленком, 2003. – 45 c.

   • Congratulations on many occasions. Привітання до свят / М. О. Кучма. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2002. – 48 с.

   • Завдання та методичні рекомендації з курсу ‘Ділове мовлення' / М. О. Кучма. – Тернопіль: ТЕІПО – 2002. – 40 с.

   • Плани семінарських занять, завдання та методичні рекомендації з курсу «Стилістика англійської мови» (для студентів 4-го курсу філологічного факультету) / М. О. Кучма. – Тернопіль: ТЕІПО – 2002. – 42 с.

   • Методичні рекомендації для студентів 4 курсу німецького відділення з теми «Musik»/ Н.О. Федчишин. – Тернопіль : Ленком, 2002. – 35 c.

   • Організація процесу навчання в десятих класах загальноосвітньої середньої школи (методичні рекомендації) / М. О. Кучма. – Тернопіль: ТЕІПО – 2000. – 36 с.

   • Теорія «сродної» праці Григорія Сковороди у контексті стоїчних пошуків щастя людини / Г. Б. Паласюк. – Львів, 1999. – 19 с.

   • Вплив філософії стоїків на розуміння Григорієм Сковородою Бога і церкви / Г. Б. Паласюк. – Тернопіль, 1999. – 19 с.

Викладачі кафедри є авторами ряду статей з наукової та навчально-методичної тематики