1. Інв. № 019U001460 Система цінностей у контексті професійно-комунікативної культури майбутніх лікарів (2019-2021рр., керівник Н.О.Федчишин)