1. Інв. № 0115U006426 Інтерактивні засоби формування іншомовної лексичної компетенції у професійно орієнтованому спілкуванні студентів-медиків (2016-2018 рр., керівник доц. М. П. Тишковець)