Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 1. Коцюба Р.Б. «Комп'ютерно орієнтована методика розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи» за спеціальністю 13.00.10 - інформаційні технології в освіті (Киів, 2021).

 2. Хвалибога Т.І. «Теоретико-організаційні засади професійної підготовки майбутніх лікарів в університетах США» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Хмельницький, 2020).

 3. Федчишин Н.О. «Розвиток ідей гербартіанської педагогіки в теорії і практиці німецькомовних країн (друга половина ХІХ – ХХ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Дрогобич, 2016).

 4. Гумена І.Р. «Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції» за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (Рівне, 2016).

 5. Нахаєва Я.М. «Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології», за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (Рівне, 2016).

 6. Ворона І.І. «Функціонування церковно-релігійних термінів-синонімів в українських богослужбових текстах» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (Івано-Франківськ, 2014).

 7. Горпініч Т.І. «Методика формування професійної англомовної компетентності у читанні у майбутніх фармацевтів з урахуванням індивідуально-когнітивних стилів навчання» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови) (Одеса, 2014).

 8. Олексій К.Б. «Реалізація текстової категорії адресатності в сучасній українській прозі» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова (Запоріжжя, 2014).

 9. Кліщ Г.І. «Професійна підготовка лікарів в університетах Австрії» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Тернопіль, 2013).

 10. Єлагіна Н.І. «Розвиток творчості майбутніх учителів у навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Дрогобич, 2013).

 11. Кічула М.Я. «Моніторинг якості освіти у навчальних закладах Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Дрогобич, 2013).

 12. Кітура Г.Я. (Павлишин Г.Я.) «Дискурс прози Марії Матіос» за спеціальністю 10.01.01 – українська література (Чернівці, 2012).

 13. Колодницька О.Д. «Стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного профілю засобами проектних технологій» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (Тернопіль, 2012).

 14. Федчишин Н.О. «Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Івано-Франківськ, 2009).

 15. Прокоп І.А. «Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (Івано-Франківськ, 2003).

 16. Саварин Т.В. «Лемківське весілля в міжетнічному контексті» за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика (Івано-Франківськ, 2003).

 17. Бобак М.І. «Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі (ХVІ-ХVІІ ст.)» за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (Івано-Франківськ, 2001).

 18. Кучма М.О. «Організація навчального процесу з англійської мови в 10-х класах ЗОСШ» за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання германським мовам (Київ, 2001).

 19. Паласюк Г.Б. «Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди» за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії (Львів, 1999).