Вас вітає кафедра іноземних мов !

Штат кафедри: 2 професори, 13 доцентів, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

за формою навчання: