Студентський науковий гурток при кафедрі іноземних мов почав працювати з початку діяльності кафедри, яку очолював старший викладач Климчук Микола Остапович, за фахом викладач класичних мов – латинської і давньогрецької. Він керував науковим гуртком і спрямував його діяльність у русло латинської медичної термінології, оскільки на той час у медичному інституті була тенденція пов`язувати наукові дослідження усіх кафедр, навіть непрофільних, з медициною. Для філологічних дисциплін це відкривало можливість для глибшого і більш детального вивчення всіх підсистем медичної термінології – анатомічної, фармацевтичної і клінічної. Навіть сам навчальний курс «Латинська мова» був перейменований у «Латинська мова і основи медичної термінології». Завідувач кафедри, як науковий керівник гуртка, логічно усвідомлював, що найбільш оптимальним для занять наукового гуртка повинна бути саме латинська медична термінологія, традиційно вживана на всіх теоретичних і клінічних медичних кафедрах.

Студентка 1 курсу медичного факультету Муц Хомич Діана Крістіна Михайлівна з науковою роботою «Виховання професійної культури студентів-медиків під час вивчення латинської мови» (наук. керівник доц. Саварин Т.В.) посіла 3 місце на XXIV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених , що відбувся 13-15 квітня 2020 року на базі Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Сертифікат участі у XXIV Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих студентки 1 курсу, медичного факультету Муц Хомич Діани Крістіни Михайлівни (Квітень, 2020)

Студентка 1 курсу медичного факультету Муц Хомич Діана Крістіна Михайлівна виступила з доповіддю «Значення латинської мови у формуванні професійної культури студентів-медиків» (наук. керівник доц. Саварин Т.В.) на ІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній онлайн-конференції «Ars studendi terminologiae medicinalis: лінгвокульторологічний та лінгводидактичний аспекти вивчення латинської мови та медичної термінології», що відбулася 14 травня 2020 року у Харківському національному медичному університеті.

Засідання гуртка з англійської мови проводить доц. Н. І. Єлагіна (2019 р.)

Засідання гуртка з німецької мови проводить д-р пед. наук Н. О. Федчишин (2018 р.)

Презентація під час тижня іноземних мов (2017 р.)

Доц. Т. В. Саварин проводить засідання наукового гуртка (2017 р.)

З 1970 року науковий гурток очолив тоді ще старший викладач, згодом професор кафедри, Закалюжний Мирослав Миколайович. Звичайно, діяльність наукового гуртка не мала експериментального характеру, а хіба що була спрямована на вироблення у студентів навиків і умінь користуватися самостійно необхідною літературою чи іншими доступними джерелами, вміти знайти там певні обгрунтування чи правила, потрібні для належного розуміння або розв`язання конкретної проблеми.

Керівник гуртка пропонував певну тему, обгрунтовував її доцільність, розкладав на певні розділи, котрі науковці повинні самостійно проробити і доповісти наступного заняття.

З 2009 року куратором студентського гуртка стала доцент Саварин Тетяна Володимирівна.

Розділи теми були різні, але мали вже прикладний характер, бо охоплювали різні аспекти латинської медичної термінології, напр.:

  1. Орфографічні особливості анатомічних і гістологічних латинських термінів (підібрати певну кількість термінів, вказати їхні особливості і пояснити їх).

  2. Особливості наголошення в анатомічній і гістологічній лексиці.

  3. Особливості написання рецептів латинською мовою тощо.

Окрім участі у запланованих засіданнях, нині гуртківці беруть активну участь у заходах, які організовує кафедра: тематичних вечорах, круглих столах, тижні іноземних мов тощо.

Засідання гуртка з англійської мови проводить доц. Т. І. Горпініч (2016 р.)

Демонстрація проекту під час тижня іноземних мов (2016 р.)

Круглий стіл під час тижня іноземних мов (2015 р.)

У 2016-2017 н. р. роботу окремих напрямків досліджень студентського наукового гуртка (СНГ) очолювали усі викладачі кафедри: д-р пед. наук Федчишин Н. О., доц. Саварин Т.В., доц. Паласюк Г.Б., доц. Єлагіна Н.І., доц. Прокоп І.А., доц. Бобак М.І., доц.. Горпініч Т.І., доц. Ворона І.І., доц. Кучма М.О., доц. Олексій К.Б., доц. Корольова Т.В., викл. Кічула М.Я., викл. Колодницька О.І., викл. Гуменна І.Р. До роботи гуртка залучено 34 студенти. Засідання гуртків відбувається один раз в місяць за попередньо складеним графіком.

Засідання гуртка з латинської мови проводить доц. І. І. Ворона (2015 р.)

В останні роки робота гуртка з іноземних мов ведеться у двох напрямках: вивчення фахової медичної термінології та стилістичних особливостей медичних статей у певній галузі медицини за вибором студента. Студенти самостійно опрацьовують оригінальні медичні тексти, вивчають лексику і роблять повідомлення на засіданні гуртка, де воно обговорюється. Другий напрямок роботи – це підготовка тематичних бесід та диспутів англійською мовою на актуальні теми охорони здоров’я. У травні проводиться підсумкова конференція англійською мовою, на якій студенти роблять доповіді. Найкращі доповіді відзначаються пам’ятними грамотами.

З вересня 2016 по травень 2017 р. проведено 9 засідань гуртка з іноземної мови, на яких заслухано доповіді студентів на тему: «Фразеологізми та їх роль у розвитку комунікативних навичок студентів-медиків», «Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з англійської мови у медичних закладах освіти», «Особливості спілкування лікаря з пацієнтом», «Тенденції розвитку сучасної англійської мови», «Новітні стратегії у вивченні іноземних мов», «Специфічні особливості медичної фахової лексики німецькою мовою» та інші.

Щороку на засіданнях гуртка ведеться підготовка найкращих студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з латинської мови.

Першокурсниця Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського Аліна Крашівська виборола друге місце у ІІ-му етапі Всеукраїнської олімпіади з латинської мови і основ медичної термінології, яка відбулася 23-24 квітня 2015 року на базі Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького.

Учасники Всеукраінської олімпіади з латинської мови Лук’яненко Володимир, Луць Олена, Cенчук Божена (Львів, 2017).

У підсумку, Олена Луць здобула ІІІ місце, Лук’яненко Володимир – 5 місце, Cенчук Божена – 7 місце серед 35 учасників.

На засідання гуртка часто запрошують ветеранів кафедри, які діляться із студентами своїм багаторічним досвідом наукової діяльності та науковими здобутками.

Професор М. М. Закалюжний зі студентами гуртківцями (2007 р.)