Саварин Тетяна Володимирівна

Освіта і трудова діяльність:

У 1998 р. з відзнакою закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література» та здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури.

З листопада 2000 року прийнята на посаду викладача кафедри української та іноземної мов Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського».

У 2003 році проходила стажування на кафедрі латинської мови Львівського національного університету імені Данила Галицького.

У 2006 році обрана на посаду доцента кафедри інформатики, іноземних мов та суспільних дисциплін Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. У 2007 р. рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов та суспільних дисциплін (12ДЦ №017723).

У 2015 році пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів "Сучасні інноваційні технології вищої медичної освіти. Актуальні проблеми латинської мови" Київського національного медичного університету імені О.О. Богомольця (посвідчення №134).

У 2021 році підвищила педагогічну кваліфікацію в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України за програмою «Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти» (посвідчення КПК 0099).

Наукова діяльність:

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Лемківське весілля в міжетнічному контексті» за спеціальністю 10.01.07 – фольклористика у Львівському національному університеті імені Івана Франка (диплом ДК №020914); науковий керівник: канд. філол. наук, доц. М. Г. Чорнопиский.

Наукові інтереси:

Фольклористика, лемківська весільна обрядовість, медична термінологія, методика викладання латинської мови.

Публікації:

У творчому науковому доробку понад 60 наукових публікацій з фольклористики, методики викладання латинської мови. Співавтор 5 підручників з латинської мови, 4 методичних посібників та 2 робочих зошитів з латинської мови. Автор 3 віртуальних програм з латинської мови. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.