Прокоп Ірина Антонівна

Освіта і трудова діяльність:

У 1989 році закінчила факультет романо-германських мов та літератури Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації:

1990-1991 рр. – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського державного політехнічного інституту;

1992-1993 рр. – викладач-стажер кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного інституту;

1993-1997 рр. – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного інституту;

1997-2004 рр. – старший викладач кафедри іноземних мов Тернопільської державної медичної академії;

2004–2016 – доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».


З 3 серпня 2015 р. – по 17 травня 2016 р. – виконувала обов’язки завідувача кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

18.05.2016 – по 16.01.2017 – завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

У 2005 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Удосконалювала педагогічну майстерність під час стажування при кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (16.10. - 30.10. 2001 та 15.03-14.04 2010 р.).

Пройшла цикл підвищення кваліфікації «Педагогічний семінар. Вища медична освіта і Болонський процес» при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця (11-15.04.2005).


Навчалася в Центрі перепідготовки та післядипломної освіти Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за програмою курсу «Розробка та впровадження дистанційних навчальних курсів» (29.09-09.10.2008 р.).


З 12.10.2015 р. по 11.11.2015 року пройшла стажування згідно з наказом В-893 від 25.09.2015 р. на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.


У 2021 році підвищила педагогічну кваліфікацію в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України за програмою «Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти».

Наукова діяльність:

Дисертацію на тему «Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захистила 18 квітня 2003 року в спеціалізованій вченій раді Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Науковий керівник – проф. Вихрущ А.В. (диплом ДК № 019874 від 2 липня 2003 р.)

Наукові інтереси:

Інноваційні технології у викладанні іноземних мов, розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів, методика викладання англійської мови та англійської мови за професійним спрямуванням.

Публікації:

У творчому науковому доробку понад 80 наукових та методичних друкованих робіт. Співавтор 1 національного підручника та 2 посібників з англійської мови за професійним спрямуванням, 1 навчального та 2 методичних посібників з англійської мови. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.