Прокоп Ірина Антонівна

Освіта і трудова діяльність:

У 1989 році закінчила факультет романо-германських мов та літератури Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-IV рівня акредитації:

1990-1991 рр. – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського державного політехнічного інституту;

1992-1993 рр. – викладач-стажер кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного інституту;

1993-1997 рр. – викладач кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного інституту;

1997-2004 рр. – старший викладач кафедри іноземних мов Тернопільської державної медичної академії;

2004–2016 – доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

З 3 серпня 2015 р. – по 17 травня 2016 р. – виконувала обов’язки завідувача кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

18.05.2016 – по теперішній час – завідувач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

У 2005 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Удосконалювала педагогічну майстерність під час стажування при кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (16.10. - 30.10. 2001 та 15.03-14.04 2010 р.). Пройшла цикл підвищення кваліфікації «Педагогічний семінар. Вища медична освіта і Болонський процес» при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця (11-15.04.2005). Навчалася в Центрі перепідготовки та післядипломної освіти Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за програмою курсу «Розробка та впровадження дистанційних навчальних курсів» (29.09-09.10.2008 р.). З 12.10.2015 р. по 11.11.2015 року пройшла стажування згідно з наказом В-893 від 25.09.2015 р. на кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка.


Наукова діяльність:

Дисертацію на тему «Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захистила 18 квітня 2003 року в спеціалізованій вченій раді Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Науковий керівник – проф. Вихрущ А.В. (диплом ДК № 019874 від 2 липня 2003 р.)


Наукові інтереси:

Інноваційні технології у викладанні іноземних мов, розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів.


Публікації:

У творчому науковому доробку понад 60 наукових та методичних друкованих робіт. Співавтор навчального посібника «Англійська мова за професійним спрямуванням» (2010 р.), та національного підручника «Англійська мова за професійним спрямуванням» (Львів, 2013), рекомендованих Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.