Кітура Галина Ярославівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2005 р. закінчила з відзнакою магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка й отримала кваліфікацію: викладач української мови та літератури, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

З жовтня 2005 року й до цього часу працюю викладачем англійської мови на кафедрі іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України».

З 3 жовтня 2005 р. по 11 листопада 2013 року працювала викладачем кафедри іноземних мов з медичною термінологією.

З 11 грудня 2013 р. по теперішній час – обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри іноземних мов згідно з контрактом терміном на 5 років.

З 3.10.2011 р. по 31.10.2011 р. проходила стажування при кафедрі англійської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

З 01.10.2015 р. по 14.10.2015 р. проходила стажування з курсу «Автоматизація навчальних технологій» в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (СПК АК № 001438).

У лютому 2015 р. рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

З 24.05.2021р. по 11.06.2021р. підвищила педагогічну кваліфікацію в Тернопільському національному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського за програмою «Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти», тривалість 90 год (3 кредити). (Посвідчення про підвищення кваліфікації серія КПК 0047).

Наукова діяльність:

У 2010-2012 році навчалася в аспірантурі (заочна форма навчання) Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Дисертацію на тему «Дискурс прози Марії Матіос» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література захистила у квітні 2012 року в спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Науковий керівник – доц. Царик Л.І. (диплом ДК №012175 від 01.03.2013 р.).

Наукові інтереси:

Інноваційні технології у викладанні іноземних мов, іншомовна медична термінологія, фахова іншомовна компетенція, методика викладання іноземних мов, українська література.

Публікації:

У творчому науковому доробку понад 40 наукових та методичних друкованих робіт з філології, педагогіки та методики викладання іноземних мов. Учасник Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, співавтор 3 навчальних посібників та 1 національного підручника з англійської мови за професійним спрямуванням. Брала участь у написанні методичних завдань і контрольних робіт з іноземних мов, а також монографії.