Паласюк Галина Богданівна

Освіта і трудова діяльність:

У 1983 році закінчила факультет іноземних мов Львівського державного університету імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Класична філологія», кваліфікацію «філолог, викладач класичних та німецької мов».

1983-1985 рр – викладач латинської мови Тернопільського філіалу Чортківського медичного училища;

1985-1992 рр. – вчитель німецької мови СШ № 13 м.Тернополя;

1992-2000 рр викладач латинської та німецької мов кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного інституту;

2000-2006 рр. – завідувач кафедри іноземних мов Тернопільської державної медичної академії;

З 2007 року – доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

У 2003 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Удосконалювала педагогічну майстерність під час стажування у Віденському медичному університеті (Австрія, 2005р.), при кафедрі німецької мови Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2009 р.). Навчалася в Центрі перепідготовки та післядипломної освіти Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за програмою курсу «Автоматизація навчальних технологій» ( 2015 р.)

Наукова діяльність:

Дисертацію на тему «Ідеї стоїчної філософії у вченні Григорія Сковороди» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії захистила 14 квітня 1999 року в Спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету імені Івана Франка. Науковий керівник – проф. Кашуба М.В. (диплом ДК № 003986 від 2 липня 1999 року)

Наукові інтереси:

Наукові інтереси пов’язані з вивченням теорії і практики ступеневої неперервної професійної освіти медичних сестер Австрії; теоретичним осмисленням впливу ідей неоплатонізму на розвиток української духовної культури; удосконаленням методики викладання латинської мови у медичних вищих навчальних закладах.

Публікації:

Автор понад 70 наукових та методичних друкованих робіт з історії філософії, педагогіки, методики викладання німецької та латинської мов, серед них: співавтор 5 підручників з латинської мови (2000, 2004, 2015, 2016 (2 підручники) та національного підручника «Латинська мова та основи фармацевтичної термінології» (К.: Медицина, 2016), рекомендованих Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації; 4 методичних посібників та робочого зошита з латинської мови.