Тьоре Катерина Богданівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2009 р. закінчила Волинський національний університет імені Лесі Українки і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та літератури і німецької мови.

З 2010 і дотепер працює на посаді викладача кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».

З 14.10.2015 р. по 30.10.2015 р. проходила стажування з курсу „Автоматизація навчальних технологій” в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Наукова діяльність:

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація текстової категорії адресатності в сучасній українській прозі» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова, науковий керівник д.пед.н., професор Копусь О.А.

Наукові інтереси:

Методика викладання іноземної мови, лінгвостилістика.

Публікації:

Автор понад 20 наукових статей з педагогіки, філології та методики викладання іноземних мов, учасник Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій.