Нахаєва Ярина Михайлівна

Освіта і трудова діяльність:

Закінчила у 2011 році Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (латинська, старогрецька, грецька)» та здобула кваліфікацію магістр філології. Викладач латинської, старогрецької, грецької мов та античної літератури. Викладач німецької мови.

З 2011 року по 2015 рік – старший лаборант кафедри іноземних мов з медичною термінологією, з 2016 - викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З 19.04.2017р. по 05.05.2017р. проходила стажування з курсу «Автоматизація навчальних технологій» у Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (СПК № 001589).

У 2020 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.


Наукова діяльність:

У 2016р. захистила дисертацію на тему: ««Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології», спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Наукові інтереси:

Методика викладання латинської мови та медичної термінології, античний період.

Публікації:

Автор понад 20 наукових статей з педагогіки, методики викладання іноземних мов. Співавтор навчального посібника для практичних занять з латинської мови для студентів-іноземців та підручника з латинської мови для студентів спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Учасник міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.