Кучма Марія Олександрівна

Освіта і трудова діяльність:

У 1982 році закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, факультет іноземних мов за спеціальністю: англійська мова, кваліфікація : вчитель англійської мови.

1982 – 1995 – вчитель англійської мови ЗОШ № 22 м. Тернополя;

1995 – 2001 – старший викладач кафедри англійської філології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти (третій рівень акредитації);

2001 – 2006 – завідувач кафедри англійської філології того ж інституту;

2006 – 2009 – декан філологічного факультету Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти;

2009 – 2011 – завідувач кафедри іноземних мов Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола;

З 2011 дотепер доцент кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».

Наукова діяльність:

Дисертацію на тему «Організація навчального процесу з англійської мови в 10-х класах ЗОСШ» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання германським мовам, захистила у 2001 році в спеціалізованій вченій раді Київського національного лінгвістичного університету та МОН України. Науковий керівник – проф. В. М. Плахотник. Рішенням атестаційної колегії ( МОН України) від 23.12.2008 р присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

У творчому науковому доробку понад 70 наукових та методичних друкованих робіт. Співавтор та автор навчальних підручників для учнів 4-11-х класів ЗОСШ «Англійська мова» (2004-2015 р) рекомендованих МОН України.

Наукові інтереси:

Інноваційні технології у викладанні іноземних мов, розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів.

Публікації:

Автор понад 20 наукових статей з педагогіки, методики викладання іноземних мов, учасник Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій.