Колодницька Ольга Дмитрівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2007 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури.

З 2007 року по 2015 рік працювала викладачем англійської мови ПВНЗ “Галицький медичний коледж”. З 2014 року по 2015 р. – працювала за сумісництвом на посаді доцента кафедри «Педагогіка вищої школи» в ПВНЗ “Академія рекреаційних технологій і права”.

З сeрпня 2015 року прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов ДВНЗ “Тернопільський державний педагогічний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України”.

У червні 2019 року обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

26 листопада 2020 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України.

У 2017-2018 рр. – технічний секретар журналу “International Journal of Medicine and Medical Research”.

З 2018 року – відповідальна за виховну роботу кафедри.

У 2011 році отримала сертифікат № 953 про успішне завершення 64 – годинного курсу за програмою INTEL “Навчання для майбутнього” з використанням інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні навчальних предметів відповідно до Державного стандарту освіти України (від 01.04.2011 р.).

З 15.10.2015 р. по 28.10.2015 р. проходила стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК АК № 001446 від 28.10.2015 р. з курсу «Автоматизація навчальних технологій» за такими темами: «Методичні аспекти конторолю знань за допомогою електронних навчальних засобів», «Загальна інформація про систему LMS A Tutor», «Робота з текстами», «Керування курсом», «Робота з студентами», «Техніка формування лекційних матеріалів для системи A Tutor з використанням Microsoft Word», «Практичні рекомендації по організації навчального курсу у системі A Tutor» (28.10.2015 р., реєстраційний № 6017).

29.04.2020 – 31.05.2020 – проходила міжнародне дистанційне (on line) стажування (120 год) на базі наукового об’єднання компанії InterIntel d.o.o. (International scientific project) республіки Словенія за програмою міжнародного проекту Interintelligent науково-інноваційного центру компанії Sustainable development Ltd (Словенія, Любляна), напрям стажування «Педагогіка», тема: «Innovative Learning Strategies for Modern Pedagogy».

25.06.2020 – 06.06.2020 – проходила курси підвищення кваліфікації за напрямом «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку» на тему: «Інтернет-ресурси та вибір контенту на уроках іноземної мови» (15 год). Сертифікат № 394921244-5 від 26.06.2020 р.

3. 05.06.2021 – 06.06.2021 – брала участь у підвищенні кваліфікації за темою: «Мотивуючі та демотивуючі чинники у навчальному процесі: типологічні аспекти» (6 год). Сертифікат № 919843074138 від 06.06.2021 р.

Наукова діяльність:

У 2007-2011 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, спеціальність: 13.00.04. “Теорія і методика професійної освіти”, свідоцтво № 1125.

У лютому 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Стимулювання професійного саморозвитку майбутнього вчителя гуманітарного профілю засобами проектних технологій” за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, науковий керівник д.пед.н., професор Морська Л. І. (диплом ДК № 004450 від 29.03.2012 р.)

Наукові інтереси:

Інновації у методиці викладання іноземних мов, розвиток творчих здібностей студентів, теорія і методика професійної освіти, професійний саморозвиток.

Публікації:

Опубліковано 24 наукові статті з педагогіки, методики викладання іноземних мов. Учасник Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, вебінарів, співавтор 8 навчальних посібників та 1 підручника «Latin and Medical Terminology». Брала участь у написанні методичних завдань і контрольних робіт з іноземних мов, а також монографії.