Наукові публікації викл. Коцюби Р. Б.

 • Experimental study of computer-oriented methodology of foreign language communicative development of future medical professionals / N.O. Fedchyshyn, R.B. Kotsyuba , I.R. Humenna  // Медична освіта. – 2022. – №1 (96). – С.61-67.

 • Практичне значення комп’ютерно орієнтованої методики розвитку іншомовної комунікативної компетентності з латинської мови майбутніх лікарів / Р.Б. Коцюба // Медична освіта. – 2021. – №2 (92). – С. 79–83.

 • The Integrative Nature of Interculturalism in Galicia at the Beginning of the 20th Century / M. Sokol, O. Tsaryk, I. Drozdova, L. Kravchuk, T. Kadobnyj, Y. Bilous, R. Kotsyuba // Propósitos y Representaciones.– 2021. – Vol. 9. – P. 116-123.

 • Формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (зарубіжний досвід) / Р.Б. Коцюба // Advanced trends of the modern development of psychology and pedagogy in European countries: Collective monograph. 2019. – P. 218–234.

 • Роль комп’ютерно орієнтованих засобів навчання для розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи / Р. Б. Коцюба // Наукові записки. Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти. – 2017. – Випуск 11. – Том 2. – С. 169–176.

 • Інформаційні ресурси як засіб розвитку іншомовних компетенцій у школярів: перспективи використання в навчальних закладах III–IV освітніх етапів Республіки Польща / В. П. Марценюк, Р. Б. Коцюба // Комп'ютер у школі та сім'ї. – 2016. – № 6. – С. 9–16.

 • Набуття навичок аудіювання за допомогою веб-орієнтованої методики вивчення іноземних мов / Р.Б. Коцюба // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. – Випуск 50/6. – С. 120–127.

 • Використання віртуальних навчальних програм при вивченні іноземної мови професійного спрямування / Р. Б. Коцюба // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Випуск 37/5. – С. 43–52.

 • Обґрунтування значення методики «єдиного дня» для теоретичної та практичної підготовки студентів і вивченні іноземної професійної медичної лексики / Р. Б. Коцюба // Медична освіта. – 2012. – № 4 – С. 78–82.

 • Педагогічно-психологічні аспекти комп’ютерно-орієнтованого вивчення іноземних мов / В. П. Марценюк, Р. Б. Коцюба // Медична освіта. – 2012. – № 3.– С. 52–54.

 • Кореляційний аналіз поточної та підсумкової успішності студентів-медиків і показників сертифікатів незалежного оцінювання та атестатів про середню освіту з іноземної професійної медичної лексики / В. П. Марценюк, Р. Б. Коцюба // Сучасні тенденції в комп’ютеризованому навчанні іноземних мов. Збірник наукових праць. – 2011. – № 6. – С. 248–255.

 • Педагогічні засади впровадження інформаційних технологій у навчальний процес. Методика «єдиного дня» / Р. Б. Коцюба // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2011. – № 3 (Додаток 2). Т. IV (29). – С.176–183.

 • Метод аналізу ієрархій для визначення ефективності інноваційних методик вивчення іноземної медичної лексики / В. П. Марценюк, Р. Б. Коцюба // Педагогіка і психологія: Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – 2010. – № 2. – С. 96–105.

 • Методика комп’ютерно-інтегрованого вивчення іноземних мов СALL в медичній освіті / Р.Б. Коцюба // Наукові праці. – 2010. – Випуск 131. – Том 144. – С. 130–139.

 • Інформаційна система представлення навчально-методичних матеріалів як інструмент якісної медичної освіти. Міжнародний та український досвід / В. П. Марценюк, Р. Б. Коцюба // Нова педагогічна думка. – 2009. – Спецвипуск №1. – С. 299–312.