Коцюба Роман Богданович

Освіта і трудова діяльність:

У 2008 році закінчив Львівський національний університет ім. І. Я. Франка за спеціальністю «Мова та література (латинська, старогрецька, грецька)» та здобув кваліфікацію магістр філології. Викладач латинської, старогрецької, грецької мов та античної літератури. Викладач англійської мови.

2008-2014 – викладач кафедри іноземних мов з медичною термінологією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

2014-2017 – аспірант Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України (м.Київ).

2017-по сьогодні викладач кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Наукова діяльність:

У 2021 році захистив дисертацію на тему: «Комп’ютерно орієнтована методика розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів лікувальної справи» за спеціальністю 13.00.10-інформаційні технології в освіті.

Наукові інтереси:

Сучасні методики викладання, ІКТ в освіті, розробка нових методик і підходів до вивчення іноземних мов.

Публікації:

Є автором близько 25 наукових праць у фахових зарубіжних і наукових журналах.