Наукові публікації доц. Кліщ Г. І.

 • Development of Informal Ukrainian Public Medical Education in Galicia (late XIX – 30s of the XX century) / I.V. Bilavych, H.V. Bilavych, B.P. Savchuk, H.І. Klishch // Медична освіта. – 2022. – №1 (95). – P. 93-97.

 • Питання розвитку іншомовної освіти в державах закордоння крізь вимір наукового дискурсу українських компаративістів (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / Г.В. Білавич, Л.М. Височан, Б.П. Савчук, Г.І. Кліщ // Медична освіта.2021. – №3 (93). – С. 5-10.

 • Echoes of the Herbartianism in Western Ukraine / N. Fedchyshyn, H. Klishch, T. Horpinich, N. Yelahina // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. – 2018. – №15 (1).– P. 103-114.

 • Herbatianism in the pedagogical Theory and Practice / H. Klishch, N. Fedchyshyn, N. Yelagina // Медична освіта. – 2017. – № 2 (74). – С. 89-95.

 • Quality improvement through quality audit in Austrian higher education / H. Klishch, N. Fedchyshyn, N. Yelagina // Медична освіта. – 2017. – № 2 (74). – С. 153-157.

 • Вивчення іноземної мови крізь призму застосування тестового контролю / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.cтатей: – 2014. – Вип.42. – Ч.ІV. – С. 130 – 139.

 • Самостійна робота студента-медика як засіб формування іншомовних вмінь і навичок / Г. І. Кліщ, Н. І. Єлагіна, Н. О. Федчишин // Медична освіта.– 2014. – № 1. – С.54 – 62.

 • Використання інтерактивних методів навчання у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 76–80.

 • Критерії відбору текстів для формування іншомовної лексичної компетенції студентів вищих медичних навчальних закладів / Г. І. Кліщ // Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». – 2014. – № 13 (306). – С. 42-47.

 • Форми організації навчання у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2014. – № 4. – С. 62–65.

 • Післядипломна освіта лікарів в Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2012. – № 1. – С. 79–84.

 • Особливості організації та зміст навчання у медичному університеті міста Грац (Австрія) / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 20. – С. 50–56.

 • Змістовий компонент професійної підготовки лікарів у Віденському медичному університеті / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 21. – С. 75–80.

 • Політика Австрії в галузі охорони здоров’я і медичної освіти / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 102–108.

 • Реформування медичної освіти в Австрії: зразок успішного проведення та приклад для наслідування / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С. 58–66.

 • Зміст та форми професійної підготовки майбутніх лікарів у медичному університеті Інсбрука / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 22. – С. 70–75.

 • Професійна компетентність як мета підготовки сучасних лікарів у медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 4. – С. 32–39.

 • Особливості організації практичної підготовки студентів в медичних університетах Австрії / Г. І. Кліщ // Медична освіта. – 2011. – № 3. – С. 23–31.

 • Історичні аспекти становлення медичної освіти в Австрії / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2011. – Вип. 23. – С. 50–54.

 • Особливості упровадження Болонського процесу у вищих навчальних закладах Австрії / Г. І. Кліщ // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2009. – Вип. 16–17. – С. 126–128.

 • Проблемно-орієнтоване навчання у Віденському медичному університеті / Г. І. Кліщ // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – 2009. – № 6. – Ч. 2. – С. 273–277.