Наукові публікації доц. Кічули М. Я.

 • Organizational and psychological basis of teaching foreign languages to medical students / T. Savaryn., M. Kichula // Медична освіта. – № 2. – 2022. – С. 111-116.

 • Pedagogical approaches in the process of training medical students / M. Kichula. – Медична освіта. – 2020. – No. 1. – С. 106-112.

 • Medical students’ foreign language communicative competence as a component of professional training / M. Kichula, J. Shemprukh. – Медична освіта. – 2020. – No. 2. – С. 66-71.

 • Evaluating professional qualities of medical students / M. Kichula, K. Oleksii, T. Korolova // Advanced education. – 2019. Issue, 13. – P. 44-53.

 • Становлення і розвиток тестування у польських навчальних закладах (кінець ХХ століття) / М.Я. Кічула. – Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – 2019. – Вип.31. – С. 91-96.

 • Якість навчання молоді в контексті якості життя / М. Я. Кічула. – Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – 2019. – № 9 . – С. 21-26.

 • Development of grammatical competence of medical students on Latin lessons using virtual training programs / I.Vorona, M.Kichula, K.Oleksii, T.Savaryn. – International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2019. – VOL. 8 (2.1). – P. 715-726.

 • Навчання медичної термінології: креативний аспект / М. Я. Кічула, Т.В. Саварин // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2018 – C. 121-125.

 • Retrospective analysis of Poland quality of education development (from 1980 up to 2000 years) // M. Kichula. – Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – 2018. – № 5 . – С. 13-16.

 • Структурний аналіз поняття якість життя крізь призму якості освіти / М. Я. Кічула // Медична освіта. – 2018. – № 3 (79). – С. 24-31.

 • Научно-методичиское обеспечение стандартизированого тестирования в Польше (вторая половина ХХ в.) / Мария Кичула // European Applied Sciences. – 2013. – № 1. – Р. 150-153.

 • Педагогічний нагляд за якістю освіти в Польщі : історична ретроспектива / М. Кічула // Україна i IIольща: історичне сусідство. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. – 2012. – С. 600-605.

 • Контроль якості знань учнів у системі загальної освіти Польщі / М. Кічула // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Вип. 20 : збірник наукових праць. – 2012. – С. 88-94.

 • Моніторинг: компаративний аналіз поняття / М. Кічула // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Випуск 10. – Серія «Педагогічні науки». – 2012. – С. 124-132.

 • Освітній моніторинг: структурний аналіз / М. Кічула // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Ред. кол. Т. Біленко (гол. редактор), М. Чепіль, А. Федорович та ін. – 2012. – Вип. 25: Педагогіка. – С. 115-128.

 • Освітня система як об’єкт моніторингу / М. Кічула // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. Зб. статей. – 2012. – Вип. 36. – Ч. 1. – С. 82-91.

 • Оцінка якості освіти та її компонентів /М. Кічула // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – Серія : Педагогічні науки. – 2012. – Ч. ІІІ. – С. 14-20.

 • Сутність і критерії якості освіти в Польщі / М. Кічула // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – № 2. – 2012. – С. 107-113.

 • Стандартизоване тестування в системі освіти Польщі / М. Кічула // Діяльність районних (міських) методичних кабінетів в умовах упровадження державних освітніх стандартів та інформаційно-комунікаційних технологій : тематичний збірник праць / за заг. Редакцією М. А. Віднічука. – 2012. – С. 99-103.

 • Акредитація – гарант високої якості освіти у вищих навчальних закладах Польщі / М. Кічула // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. – Збірник наукових праць / за ред. В. П. Сергієчка. – 2011. Випуск 27. – С. 110-114.

 • Особливості оцінювання знань учнів у навчальних закладах Польщі на сучасному етапі : аналітичний огляд / М. Кічула // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та виховання. – Збірник наукових праць. 2011. – Вип. 16. – С. 169-178.