Кічула Марія Ярославівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2010 р. закінчила Камянець-Подільський державний педагогічний університет імені Івана Огієнка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійька)" та здобула кваліфікацію викладача англійської мови, та зарубіжної літератури.

Із 1 березня 2007 року по 30 вересня 2008 року працювала на посаді референта Тернопільського обласного комунального об’єднання «Профілактична дезінфекція», звільнена з роботи за згодою сторін.

Із 1 жовтня 2008 року по 31 травня 2010 року працювала на посаді лаборанта кафедри іноземних мов та по сумісництву викладачем кафедри англійської філології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти, звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією інституту.

Починаючи від листопада 2010 року до січня 2014 року була лаборантом кафедри документознавства, інформаційної діяльності та українознавства Тернопільського національного економічного університету.

З 3 лютого 2014 і до тепер працюю викладачем кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет».

З 01.10.2015 р. по 14.10.2015 р. проходила стажування з курсу «Автоматизація навчальних технологій» в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (СПК АК № 001445).


Наукова діяльність:

25 вересня 2013 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Моніторинг якості освіти у навчальних закладах Польщі (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, , спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені І. Франка; науковий керівник – д.пед.н., професор Вихрущ А.В. 21 листопада 2013 року отримала диплом кандидата педагогічних наук ДК № 017514.

Наукові інтереси:

Розвиток творчих здібностей студентів, покращення якості вищої освіти, методика викладання латинської мови для студентів-іноземців, латинська граматика

Публікації:

У творчому науковому доробку 23 наукові статті з педагогіки, методики викладання іноземної та латинської мов. Автор робочого зошита до практичних занять з латинської мови для студентів-іноземців. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.