Наукові публікації доц. Гуменної І. Р.

 • Experimental study of computer-oriented methodology of foreign language communicative development of future medical professionals / R.B. Kotsyuba, N.O. Fedchyshyn, I.R. Humenna // Медична освіта. – 2022.  – №1 (96). С.61-67.

 • A model of forming the health culture of future physicians using health-saving technologies / N. Fedchyshyn, O. Kvas, N. Sultanova, I. Humenna, H. Bilavych // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – Vol. 9. – №11. – P. 126 –134.

 • The moral principles formation of future doctors during the educational process / I. R. Humenna, Ya. M. Nakhaieva // Медична освіта. – 2020. – № 2(87). – С. 57 – 61.

 • The formation of terminological competence of future doctors during studying Humanities / Ya. M. Nakhaieva, I. R. Humenna // Медична освіта. – 2020. ˗ № 2(87). – С. 93 – 96.

 • Forming the professional competence of future doctors as a pedagogical problem when studying foreign languages. / Ya. M. Nakhaieva, I. R. Humenna // Медична освіта. – 2019. – № 3(83). – С.108 – 112.

 • Етичні аспекти підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. М. Мельничук, І. Р. Гуменна // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: Сер.: Електронне наукове фахове видання. – 2018. – Вип. 3. – С. 83–92.

 • Структура готовності майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – Вип. 1(38). – С. 101–105.

 • Педагогічні умови та модель підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького університету. – 2016. – Вип. 36 (Додаток 1). Том VІІІ (68). – С. 61–70.

 • Междисциплинарная интеграция в подготовке будущих врачей к профессиональной коммуникации / І. Р. Гуменна // Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – 2015. – № 2. Część 1. – С. 17–21.

 • Підготовка майбутніх лікарів як педагогічна проблема / І. Р. Гуменна // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – 2014. – Вип. 51. – С. 48–52.

 • Особливості підготовки майбутніх лікарів до професійної комунікації / І. Р. Гуменна // Науковий вісник МНУ імені В .О. Сухомлинського. – 2015. – № 1(48). – С. 100–104.

 • Професійна комунікація в підготовці майбутніх лікарів / І. Р. Гуменна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 41, Ч. 6. – С. 143–148.

 • Комунікативна компетентність як одна із складових професійної культури майбутніх лікарів / І. Р. Гуменна // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Сер. : Педагогіка. Соціальна робота. – 2013. – Вип. 29. – С. 42–45.