Горпініч Тетяна Ігорівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2010 р. закінчила факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та літератури, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.

З вересня 2010 року прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». У січні 2015 року обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», а з 01 вересня 2015 переведена на посаду доцента кафедри іноземних мов цього ж університету.

З 01.10.2015 р. по 14.10.2015 р. проходила стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК АК № 001431 з курсу «Автоматизація навчальних технологій» за такими темами: «Методичні аспекти конторолю знань за допомогою електронних навчальних засобів», «Загальна інформація про систему LMS A Tutor», «Робота з текстами», «Керування курсом», «Робота з студентами», «Техніка формування лекційних матеріалів для системи A Tutor з використанням Microsoft Word», «Практичні рекомендації по організації навчального курсу у системі A Tutor» (14.10.2015 р., реєстраційний № 6002).

З вересня 2012 року розпочала виконувати обов’язки відповідальної за виховну роботу кафедри. Організувала курси англійської мови для викладачів та студентів університету за участю волонтера Корпусу миру Джоан Муністері (вересень-листопад 2015 р.).

Наукова діяльність:

У 2011 – 2014 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (заочна форма навчання) за спеціальністю «Теорія та методика навчання (германські мови)».

24 червня 2014 року захистила кандидатську дисертацію у Південноукраїнськомунаціональному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського на тему: «Методика формування професійної англомовної компетентності у читанні у майбутніх фармацевтів з урахуванням індивідуально-когнітивних стилів навчання» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), науковий керівник –доктор педагогічних наук, професор Морська Л. І. (диплом ДК № 024325 від 23.09.2014 р.).

Наукові інтереси:

Методика викладання іноземних мов, ESP, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, порівняльна педагогіка.

Публікації:

Автор навчального посібника з англійської мови «Medical English for Pharmacists: Reading Comprehension» (2014 р.), понад 50 наукових праць з педагогіки та філології, учасник понад 30 всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій.