Хвалибога Тетяна Ігорівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2010 р. закінчила факультет іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та літератури, вчителя німецької мови та зарубіжної літератури.


З вересня 2010 року прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського». У січні 2015 року обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», а з 01 вересня 2015 переведена на посаду доцента кафедри іноземних мов цього ж університету.


З 01.10.2015 р. по 14.10.2015 р. проходила стажування у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК АК № 001431 з курсу «Автоматизація навчальних технологій» за такими темами: «Методичні аспекти конторолю знань за допомогою електронних навчальних засобів», «Загальна інформація про систему LMS A Tutor», «Робота з текстами», «Керування курсом», «Робота з студентами», «Техніка формування лекційних матеріалів для системи A Tutor з використанням Microsoft Word», «Практичні рекомендації по організації навчального курсу у системі A Tutor» (14.10.2015 р., реєстраційний № 6002).


У 2012-2018 рр. виконувала обов’язки відповідальної за виховну роботу кафедри. Організувала курси англійської мови для викладачів та студентів університету за участю волонтера Корпусу миру Джоан Муністері (вересень-листопад 2015 р.).


У 2018 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Т. І. Хвалибога отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.


З 25.06.2021 р по 16.08.2021 р. взяла участь у програмі міжнародного наукового стажування «Outstanding Personalities: Studying Experience and Professional Achievements for Forming a Successful Personality and Transforming of the World» й отримала кваліфікацію «International Lecturer & Senior Researcher» (сертифікат № 1173 від 16.08.2021 р.).


Наукова діяльність:

У 2011 – 2014 рр. навчалася в аспірантурі Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (заочна форма навчання) за спеціальністю «Теорія та методика навчання (германські мови)».

24 червня 2014 року захистила кандидатську дисертацію у Південноукраїнськомунаціональному педагогічному університеті ім. К. Д. Ушинського на тему: «Методика формування професійної англомовної компетентності у читанні у майбутніх фармацевтів з урахуванням індивідуально-когнітивних стилів навчання» за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (германські мови), науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор Морська Л. І. (диплом ДК № 024325 від 23.09.2014 р.).


27 лютого 2020 року захистила докторську дисертацію у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії на тему «Теоретико-організаційні засади професійної підготовки майбутніх лікарів в університетах США» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Вихрущ А. В. (диплом ДД № 009844 від 14.05.2020 р.).


Наукові інтереси:

Методика викладання іноземних мов, ESP, порівняльна педагогіка, історія педагогіки, соціолінгвістика.


Публікації:

Авторка навчального посібника з англійської мови для студентів фармацевтичного факультету «Medical English for Pharmacists: Reading Comprehension» (2014), монографії «Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх лікарів в університетах США» (2018), понад 120 наукових праць з педагогіки та філології, співавторка навчальних посібників «Professional English for Pharmacists» (2018), «Professional English for Physiatrists» (2019), учасниця понад 60 Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій.