Наукові публікації доц. Єлагіної Н. І.

 • Old as a pedagogical problem / N.O. Fedchyshyn, N. I. Yelahina, O.O. Shevchuk, I.V. Makovska // Медична освіта. – 2021. – №3 (93). – P. 129-133.

 • Methods of Learning Professional English Vocabulary by Medical Students / N.I. Yelahina, N.O. Fedchyshyn // Медична освіта. – 2021. – №3 (93). – P.106-112.

 • Innovative methods of teaching professional English to medical students /N.I. Yelahina, N. O. Fedchyshyn // Медична освіта. – 2021. – №2 (91). – С. 100-106.

 • The concept of Pedagogical Biographistics: the Experience of Germany / N. O. Fedchyshyn, N.I. Yelahina // Медична освіта. – 2021. – №1 (90). – С. 129-135.

 • Influence oft he Professional English Language Teaching Quality on the Achievements of a Subject Study by Medical Students / N.I. Yelahina, N. O. Fedchyshyn // Медична освіта. – 2021. – №1 (90). – С. 62-68.

 • Development of Medical Students’ Foreign Language Lexical Competence in the Virtual Learning Environment / N. Fedchyshyn, A. Vykhrushch, H. Bilavych, T. Horpinich, N. Yelahina, H. Klishch // Annales de l’universite de craїova – annals of the university of Craiova. Lingvistic. – 2020. – Nr. 1-2. – P. 71-80.

 • Formation of Professional Speaking for Future Doctors Through the Prism of Medical

 • Terminology Study / Ya. Nakhaieva, N. Fedchyshyn, A. Vykhrushch, N. Yelahina, T. Horpinich, O. Kolodnytska, O. Novitska // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – Vol. 9 (4). – P.27-37.

 • Peculiarities of future teacher’s training at the higher educational establishment / N. O. Fedchyshyn, N. I. Yelahina // Медична освіта. – 2020. – №1 (86). – С. 11-15.

 • Games as a means of learning a foreign language by medical students / N. I. Yelahina, N.O. Fedchyshyn // Медична освіта. – 2020. – №1 (86). – С. 87-92.

 • Distance learning of future doctors in foreign language: challenges of time / N. O. Fedchyshyn, N. I. Yelahina, O. H. Permiakova // Медична освіта. – 2020. – №2 (87). – С. 33-39.

 • The role of higher education in the formation of students’ healthy lifestyle / N. Olyinyk, N. Kravets, O. Pokryshko, N. Yelahina // Медична освіта. – 2020. – №2 (87). – С. 97-103.

 • Motivation as a key component of teaching English for medical students / N. I. Yelahina, N.O. Fedchyshyn // Медична освіта. – 2019. – №4(84). – С. 107-112.

 • Effective Methods in Foreign Language Teaching of Medical Students / N. Yelagina, N. Fedchyshyn, H. Klishch, T. Horpinich // Медична освіта. – 2019. – № 1 (81). – С. 48-54.

 • Іншомовна граматична компетентність як складова загальної підготовки майбутнього лікаря у контексті віртуально-навчального середовища / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна, Т.І. Горпініч // Медична освіта. – 2019. – № 2(82). – С. 88 – 96.

 • Echoes of the Herbartianism in Western Ukraine (late 19 th – early 20 th centuries) / N. Fedchyshyn, H. Klishch, T. Horpinich, N. Yelahina // Cultura. International Journal of Philosophy of Culture and Axiology. – 2018. – №15 (1). – P. 103-114.

 • Herbatianism in the pedagogical Theory and Practice / N. Fedchyshyn, H. Klishch, N. Yelahina // Медична освіта. – 2017. – № 2 (74). – С. 89-95.

 • Quality improvement through quality audit in Austrian higher education / N. Fedchyshyn, H. Klishch, N. Yelahina // Медична освіта. – 2017. – № 2 (74). – С. 153-157.

 • Комп’ютерні технології пр. вивченні іноземної мови у вищих медичних навчальних закладах / Н.І. Єлагіна // Науково-педагогічний журнал «Молодь і ринок». – 2015. – №. 2. – С. 75 – 79.

 • Сутнісна характеристика комунікативного аспекту у вивченні іноземної мови студентами-медиками / Н.І. Єлагіна // Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 43 – 48.

 • Kompetencje zawodowe ukraińskich nauczycieli w świetle literatury pedagogicznej drugiej połowy XIX i początku XX wieku / Natalia Jełagina // Forum Pedagogicznyj. – 2014. – P. 123–133.

 • Вивчення іноземної мови крізь призму застосування тестового контролю / Н.І. Єлагіна, Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. cтатей. – 2014. – Вип. 42. – Ч.ІV. – С. 130 – 139.

 • Самостійна робота студента-медика як засіб формування іншомовних вмінь і навичок / Н.О. Федчишин, Г.І. Кліщ, Н.І. Єлагіна // Медична освіта. – 2014. – № 3. – С. 54 – 62.

 • Рольова гра як аспект мотивації у викладанні іноземних мов студентам-медикам / Н.І. Єлагіна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». – 2014. – Вип. 26. – С. 66 – 69.

 • Творческий аспект педагогической подготовки будущих учителей в учебных заведениях Украины второй половины XIX – начала XX в. / Н. И. Елагина // European Applied Sciences. – 2012. – № 1. – Р. 140 – 143.

 • Зміст методів та форм навчання у контексті розвитку педагогічної майстерності майбутніх учителів другої половини XIX століття / Н. І. Єлагіна // Науковий вісник Чернівецького університету / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. –2012. – Вип. 605 : Педагогіка та психологія. – С. 30 – 37.

 • Проблема творчого розвитку особистості вчителя в роботі педагогічних курсів та педагогічних з’їздів України другої половини XIX – початку XX століття / Н. І. Єлагіна // Вісник Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. – 2012. – Вип. XLII : Педагогіка. – С. 3 – 6.

 • Проблема творчості вчителя у вітчизняній та зарубіжній педагогіці / Н. І. Єлагіна // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – 2012. – Вип. 35. – Ч. I. – С. 18 – 24.

 • Педагогічна майстерність майбутніх учителів в педагогічній думці другої половини XIX – початку XX століття / Н. І. Єлагіна // Науковий вісник Чернівецького університету / [наук. ред. Г. Г. Філіпчук]. – 2011. – Вип. 573 : Педагогіка та психологія. – С. 37 – 45.

 • Проблема розвитку творчих здібностей особистості в навчально-виховному процесі у вітчизняній педагогічній науці другої половини XIX століття / Н. І. Єлагіна // Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / редкол. : В. В. Кузьменко (голова) [та ін.]. – 2011. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 282 – 287.

 • Розвиток творчих здібностей особистості в навчально-виховному процесі / Н. І. Єлагіна // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – 2011. – № 2. – С. 99 –104.