Єлагіна Наталія Іванівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2003 р. закінчила факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)" та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури.

З 2003 року по 2009 рік працювала на посаді викладача кафедри англійської філології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти (третій рівень акредитації), а з 20 серпня 2009 по 31 травня 2010 переведена на посаду викладача кафедри іноземних мов цього ж інституту. 2010-2011 – викладач кафедри іноземних мов Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола.

З вересня 2011 року прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського». У грудні 2014 року обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, а з 01 вересня 2015 переведена на посаду доцента кафедри іноземних мов цього ж університету.

З 01.10.2015р. по 14.10.2015р. підвищила педагогічну кваліфікацію в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя з курсу «Автоматизація навчальних технологій», тривалість 108 год. (Посвідчення про підвищення кваліфікації СПК АК № 001433).

У 2016 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

З 04.03.2019р. по 22.03.2019р. підвищила педагогічну кваліфікацію в Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського за програмою «Професійно-педагогічна компетентність викладача закладу вищої освіти», тривалість 108 год. (Посвідчення про підвищення кваліфікації серія КПК 00176).


Наукова діяльність:

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Розвиток творчості майбутніх учителів у навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття" за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник д.пед.н., професор Вихрущ А. В. (диплом ДК №016132 від 10.10.2013 р.).

Наукові інтереси:

Розвиток творчих здібностей студентів, закономірності розвитку медичної освіти (ХХ століття), методика викладання іноземних мов.


Публікації:

Автор збірників, посібників та понад 90 наукових статей з педагогіки, методики викладання іноземних мов, учасник Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій.