Наукові публікації доц. Бобак М. І.

 • Canadian Bilingualism and Biculturalism in Diachronic Dimension / H. R.Bobak, M. I.Bobak // Young Scientist. – 2018. – No 3 (55) – P. 152-156.

 • Practical Manifestation of Bilingualism and Biculturalism in the Speeches of Justin Trudeau / H.R.Bobak, M.I.Bobak // Young Scientist. – 2018. – No 11 (63). – P. 304-308.

 • Peculiarities of Bilingualism and Biculturalism Phenomena Based on Political Speeches of Justin Trudeau / Bobak Halyna, Bobak Mariia // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. – 2018. – Вип. І (29). – С. 81-86.

 • Conversation Analysis in Truman Capote’s Novella ‘Breakfast at Tiffany’s’ / H.R.Bobak, M.I.Bobak // Молодий вчений. – 2016. – №3(30). – Ч. ІУ. – С. 523-527.

 • Consequences of Post-Traumatic Stress Disorder: Proneness to interpersonal conflict or depression / Olha Denefil, Iryna Prokop, Maria Bobak // Social, Health, and Communication Studies Journal. – 2015. – Vol 2, No 1: Conflict and the Social Body.– P. 25-37.

 • Формування культури мови як засобу розвитку професійних якостей майбутніх лікарів та способу самовираження особистості / М. І. Бобак, І. А. Прокоп, Г. Р. Бобак // Український смисл. – 2012. – С. 122-128.

 • Аудитивна компетенція як один із видів комунікативної діяльності при виченні англійської мови / М. І. Бобак, М. Л. Кушик, І. А. Прокоп [та ін.] // Медична освіта. – 2011. – №4. – С.84-87.

 • Самосвідомість як складник мовної компетенції особистості. / М. І. Бобак, С. В. Бондаренко, В. Й. Кульчицький та ін. // Медична освіта. – 2011. – № 1. – С.40-43.

 • Основи збереження духовно-моральних цінностей українського суспільства/ М. І. Бобак, В. Й. Кульчицький, І. А. Прокоп // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.– 2010. – Вип. 53: Педагогічні науки. – С. 52-55.

 • Історико-педагогічні аспекти доказової медицини./ А. М. Пришляк, І. А. Прокоп, М. І. Бобак.// Медична освіта. – 2009. – №3. – С.62-65.

 • Формування соціокультурної компетенції у студентів медичних вищих навчальних закладів/ Г. Б. Паласюк, І. М. Кліщ, І. А. Прокоп та ін. //Медична освіта. – 2009. – №1. – С.44-46.

 • Ігрове моделювання як важливий засіб навчання студентів-медиків фахової іноземної мови/ М. І. Бобак, І. А. Прокоп // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 32-34.

 • Формування умінь студентів з курсу іноземної мови у процесі самостійної навчальної діяльності/ Марія Бобак //. Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2005. – Вип. 7.– С.114-115.

 • Громадянський гуманізм як один із важливих чинників громадянського суспільства./М.І.Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. – 2005. – Вип 13. – С. 52-54.

 • Українські педагоги-гуманісти доби Відродження (кінець XVI-поч.XVIIст)./ М. І. Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. – Вип. 12. – 2004. – С. 82-85.

 • Концепція активної життєвої позиції людини в українському відродженні / М. І. Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В.Гнатюка. Серія: філософія. – 2003. – Вип. 10. – С. 90-94.

 • Громадянський гуманізм у духовній культурі українського Середньовіччя: Європейський контекст / М. І. Бобак // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: філософія. – 2003. – Вип. 148-149. – С. 36-40.

 • Деякі питання адекватного перекладу медичної наукової літератури / М. І.Бобак, Н. В. Козак // Медична освіта. – 2003. – №1. – С. 45-47.

 • Відеофільм та Інтернет – сучасні засоби ефективного вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах / М. І. Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2002. – Вип. 11. – С. 167-169.

 • Громадянське піклування про освіту на прикладі братств (XVI-XVIIст) / М. І. Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: філософія. – 2002. – Вип. 9. – С.16-20.

 • Тип людини-громадянина в українській культурі XVIIст / М. І. Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: філософія. – 2002. – Вип. 8. – С. 18-20.

 • Братський рух як вияв громадянського гуманізму / М. І. Бобак // Людинознавчі студії: збірник наукових праць ЛДПУ. – 2002. – Вип. 6. – С.34-43.

 • Формування особистості медика третього тисячоліття / М. І. Бобак // Медична освіта. – 2002. – №1 – С. 49-50.

 • Форми і методи оптимізації процесу засвоєння студентами медичної термінології / М. І. Бобак // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі. – 2000. № 3. – С. 75-82.

 • Вплив християнства на ствердження людини-громадянина в українській культурі / М. І. Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В Гнатюка. Серія: філософія. – 2000. – Вип. 5. – С.115-118.

 • Проблема “життя діяльного” і “життя споглядального” в українській філософії періоду культурно-національного відродження (ХVI-XVIIст) / М. І. Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: філософія, економіка. – 2000. – Вип. 4. – С. 18-22.

 • Особливості прояву ідеї громадянського гуманізму в Україні / М. І. Бобак // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія: філософія, економіка. – 1999. – Вип. 3. – С. 29-34.

 • Бобак М.І. Формування поняття особистості в українській філософії / М. І. Бобак // Науковий вісник ВДУ. – 1999. – Вип.11.: Філософські науки. – С.145-199.

 • Ідеї громадянського гуманізму в cередньовічній Україні/ М. І. Бобак // Філософські пошуки. – 1999. – Вип. Х. – C. 212-220.

 • Ренесансний тип людини у творах українських мислителів ХVІІст. / М .І. Бобак //Філософські пошуки. – 1999. – Вип. ІХ. – C. 173-177.

 • Інтеграція англійської та латинської мов у вивчені медичної англійської термінології / М. І. Бобак // Актуальні питання оптимізації навчально-виховного процесу у медичному вузі. Нові технології навчання. – 1998. – № 4. – С.19-21.

 • Екологічне виховання студентів-медиків у процесі навчання англійської мови / М. І. Бобак // Методичні основи викладання та наукові проблеми екології сьогодення. – 1997. – № 2. – С.20-21.

 • Комп’ютеризація навчання як вагомий фактор педагогічної технології при опануванні іноземною мовою / М. І. Бобак // Наукові записки. – 1997. – Ч.І. – С. 64-65.