Бобак Марія Іванівна

Освіта і трудова діяльність:

У 1981 році закінчила Чернівецький державний університет, факультет іноземних мов, спеціальність романо-германські мови та література: англійська мова та література; кваліфікація: філолог, викладач, перекладач.

1981 – 1985рр.- ст.лаборант; викладач кафедри іноземних мов Тернопільського державного педагогічного інституту.

1986-1990 рр. –ст.лаборант, за сумісництвом викладач(0.25 ставки) кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного інституту.

1990-2001 рр. – викладач кафедри іноземних мов Тернопільської державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.

2002-дотепер - доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”.

У 2001р. захистила дисертацію на тему «Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі (ХУІ-ХУІІ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук в спеціалізованій вченій раді Д 35.051.02 у Львівському національному університету імені І.Франка.

У 2003 році рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

Пройшла підвищення кваліфікації на факультеті післядипломного навчання науково-педагогічних працівників в Інституті підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів Львівського національного університету імені І. Франка (3.09-15.10.2001р.) та стажування при кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені І. Франка (з 07.09. по 07.10.2015 р.).

Наукова діяльність:

Дисертацію на тему «Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі (ХУІ-ХУІІ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.05 – історія філософії захистила у вересні 2001 року в спеціалізованій вченій раді Д 35.051.02 у Львівському національному університету імені Івана Франка. Науковий керівник – проф. Кашуба М.В. У жовтні 2003 року рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

У творчому науковому доробку понад 90 наукових та методичних друкованих праць. Є співавтором 2 методичних посібників для студентів заочної форми навчання фармацевтичного факультету(2017; 2018) та посібника ‘English for Pharmacists’ (2018).

Наукові інтереси:

Інноваційні технології у викладанні іноземних мов, історія української філософії та культури.

Публікації:

У творчому науковому доробку понад 90 наукових та методичних друкованих робіт. Автор навчально-методичного посібника для студентів з англійською мовою навчання “Релігієзнавство” (Тернопіль, 2004 р.), та посібника «Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування» (Тернопіль, 2014; 2016), рекомендованого Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.Є співавтором 2 методичних посібників для студентів заочної форми навчання фармацевтичного факультету(2017; 2018) та посібника ‘English for Pharmacists’ (2018).