Сокол Мар’яна Олегівна

Освіта і трудова діяльність:

У 2006 р. закінчила факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)" та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, французької мови та зарубіжної літератури.

2006-2011 рік – перекладач відділу перекладачів управління міжнародного співробітництва Тернопільського національного економічного університету. 2007-2011 р. викладач іноземної мови за сумісництвом Міжрегіональної академії управління персоналом.

З вересня 2011 року прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського». У жовтні 2015 року обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”.

З 01.10.2015 р. по 14.10.2015 р. проходила стажування з курсу „Автоматизація навчальних технологій” в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (СПК АК № 001433).

2016-2018 – докторант Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

З вересня 2018 року – асистент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».

Наукова діяльність:

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка на тему «Прагматичні аспекти паратексту на матеріалі повісті І. Я. Франка «Захар Беркут» зі спеціальності 10.01.06 – теорія літератури.

2014-2016 навчання в докторантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

27 червня 2018 р. захист докторської дисертації у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка на тему: «Система педагогічних понять в історії розвитку педагогічної науки (ХІХ-ХХ ст.)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Наукові інтереси:

Наукові інтереси пов’язані з теоретичним осмисленням прагматичних аспектів паратексту, паратекстуальністю, літературознавством, системою педагогічних понять, понятійно-категорійним апаратом.

Публікації:

Є автором понад 57 наукових та навчально-методичних праць (серед них: одноосібні та колективні монографії, статті, тези).