Кафедра іноземних мов

ДВНЗ "Тернопільський національний медичний університет

імені І. Я. Горбачевського МОЗ України"

Адреса:м. Тернопіль, вул. Дорошенка, 7

Тел. (0352) 52-48-87

Електронна пошта – in_mov@tdmu.edu.ua

Місце знаходження