Вас вітає кафедра іноземних мов !

Штат кафедри: 1 професор, 2 доктори наук, 14 доцентів, 4 викладачів, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Англійська мова”;
 • “Німецька мова”;
 • “Французька мова”;
 • “Латинська мова”;
 • “Латинська мова та медична термінологія”;
 • “Англійська мова за професійним спрямуванням”;
 • “Німецька мова за професійним спрямуванням”;
 • “Французька мова за професійним спрямуванням”;
 • “Англійська мова наукового спілкування”;
 • “Німецька мова наукового спілкування”;
 • “Французька мова наукового спілкування”.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 • факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс);
 • "фізична терапія, ерготерапія" (І курс);
 • "стоматологія" (І курс);
 • "фармація" (І курс, ІІ курс);
 • "медсестринство" ("парамедик" (І курс);
 • "сестринська справа" (І курс).

за формою навчання:

 • очна;
 • заочна;
 • дистанційна.