Вас вітає кафедра іноземних мов !

Штат кафедри: 2 професори, 14 доцентів, 1 викладач, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • “Англійська мова”;

 • “Латинська мова”;

 • “Латинська мова та медична термінологія”;

 • “Англійська мова за професійним спрямуванням”;

 • “Англійська мова наукового спілкування”;

 • Німецька мова наукового спілкування;

 • “Англійська медична термінологія”;

 • Німецька медична термінологія”;

 • Іноземна мова.

На кафедрі навчаються студенти:

 • медичного факультету ;

 • стоматологічного факультету ;

 • фармацевтичного факультету ;

 • факультету іноземних студентів;

 • ННІ медсестринства.

за спеціальностями:

 • "медицина" (І курс, ІІ курс, III курс);

 • "фізична терапія, ерготерапія" (І курс);

 • "стоматологія" (І курс, II курс, III курс );

 • "фармація, промислова фармація" (І курс, ІІ курс, III курс);

 • "медсестринство" ("екстрена медицина") (І курс, II курс);

 • "сестринська справа" (І курс).

за формою навчання:

 • очна;

 • заочна.