Наукові публікації доц. Нахаєвої Я. М.

 • Використання міждисциплінарного підходу до формування академічної комунікативної компетенції студентів медичних закладів вищої освіти / І. Р. Гуменна, Я. М. Нахаєва, В. В. Шацький // Медична освіта. – 2021. – № 3. – С. 87–91.

 • Формування професійної компетентності майбутніх лікарів як педагогічна проблема / Я. М. Нахаєва, І. Р. Гуменна, В. В. Шацький // Медична освіта. – 2021. – № 3. – С. 92 – 96.

 • Formation of Professional Speaking for Future Doctors Through the Prism of Medical Terminology Study / Ya., Nakhaieva, N. Fedchyshyn, A. Vykhrushch, N. Yelahina, T. Horpinich, O. Kolodnytska, O. Novitska // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – Vol.9 (4). – Р. 27–37.

 • The moral principles formation of future doctors during the educational process. / I. R. Humenna, Ya. M. Nakhaieva // Медична освіта. – 2020. – № 2 (87). – С. 57–61.

 • The formation of terminological competence of future doctors during studying Humanities / Ya. M. Nakhaieva, I. R. Humenna // Медична освіта. – 2020. – № 2 (87). – С. 93–96.

 • Forming the professional competence of future doctors as a pedagogical problem when studying foreign languages / Ya. M. Nakhaieva, I. R. Humenna // Медична освіта. – 2019. – № 3(83). – С. 108–112.

 • The influence of the USA pedagogical science on the development of the European educational environment. Sustainable Education as a Way of Bringing People Together – Multiple Stories From Europe / T. Horpinich, Ya. Nakhaieva. – 2018. – P. 373–383.

 • Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців під час вивчення гуманітарних дисциплін / Я. М. Нахаєва // КПУ. 2018. – № 58–59 (111 – 112). – С. 414–419.

 • Формування термінологічної компетентності майбутніх фахівців як педагогічна проблема / Я. М. Нахаєва, І. М. Мельничук // НАДПСУ. 2018. – № 2 (13). – С. 292–303.

 • Компетенция и компетентность как основа формирования готовности будущих врачей к профессиональной деятельности / Я. М. Нахаєва // Europӓische Fachhochschule. European applied sciences. – 2015. – №10. – S. 22–25.

 • Організація формувального етапу експериментального дослідження / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – № 767. – С. 126–132.

 • Інноваційні методи підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. – 2015. – №3 (50). − С. 205 −210.

 • Результати експериментального дослідження професійно-мовленнєвої готовності майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – № 749. – С. 143–150.

 • Інноваційні підходи до формування готовності майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2015. – № 748. – С. 100–107.

 • Обґрунтування організаційно-педагогічних умов професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2015. – № 208. – Ч. 1. – С. 143–149.

 • Критерії, компоненти, показники та рівні професійно-мовленнєвої готовності студентів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва // Проблемы современного педагогического образования. Педагогика и психология. – 2014. – № 46. – Ч. 7. – С. 134–141.

 • Особливості професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх лікарів до використання медичної термінології / Я. М. Нахаєва, І. M. Мельничук // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2014. − № 719. – С. 110–116.

 • Термінологічний аналіз основних понять у реалізації компетентнісного підходу в підготовці майбутніх лікарів / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2014. − №30. – С. 106–109.

 • Дефінітивний аналіз дослідження педагогічної проблеми підготовки майбутніх лікарів / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2013. − № 28. – С. 113–116.

 • Формування професійної компетентності майбутніх лікарів як педагогічна проблема / Я. М. Нахаєва // Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – 2013. − № 674. – С. 86–93.