Ворона Іванна Іванівна (сторінка викладача)Освіта і трудова діяльність:

 

У 2004 р. закінчила філологічний факультет Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Вчитель української мови та літератури, вчитель німецької мови та зарубіжної літератури».

З 204 по2006 р. працювала вчителем німецької мови у Зогальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №2 м. Тернопіль.

З жовтня 2006 року прийнята на посаду викладача кафедри інформатики, іноземних мов та суспільних дисциплін ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського». У грудні 2015 року обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”.

З 01.10.2015 р. по 14.10.2015 р. проходила стажування з курсу «Автоматизація навчальних технологій» в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (СПК АК № 001427).

З 15.08.2016 по 21.08.2016 проходила міжнародне стажування на базі Академічного співтовариства Михайла Балудянського у м. Кошице та м. Братислава (Словаччина) за програмою «Роль викладача вищої школи у підготовці фахового випускника: професіоналізм та адаптація до сучасних викликів».

 

Наукова діяльність:

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Функціонування церковно-релігійних термінів-синонімів в українських богослужбових текстах» за спеціальністю 10.02.01 – українська мова у Прикарпатському університеті імені В. Стефаника; науковий керівник канд. філол. наук, доцент Лісняк С. Л. (диплом ДК №027175)

Наукові інтереси:

Церковно-релігійна термінологія, медична термінологія, методика викладання іноземних мов, методика викладання латинської мови, граматика латинської мови.

 

Публікації:

У творчому науковому доробку понад 30 наукових статей з української мови, методики викладання іноземної та латинської мов. Співавтор посібника «Клінічна термінологія» та робочого зошита до практичних занять з латинської мови. Учасник Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

 


Comments