Павлишин Галина Ярославівна (сторінка викладача)Освіта і трудова діяльність:

 

У 2005 р. закінчила з відзнакою магістратуру Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка й отримала кваліфікацію: викладач української мови та літератури, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури.

З жовтня 2005 року й до цього часу працюю викладачем англійської мови на кафедрі іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України».

З 3 жовтня 2005 р. по 11 листопада 2013 року працювала викладачем кафедри іноземних мов з медичною термінологією.

З 11 грудня 2013 р. по теперішній час – обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри іноземних мов згідно з контрактом терміном на 5 років.

З 3.10.2011 р. по 31.10.2011 р. проходила стажування при кафедрі англійської філології Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

З 01.10.2015 р. по 14.10.2015 р. проходила стажування з курсу «Автоматизація навчальних технологій» в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (СПК АК № 001438).

У лютому 2015 р. рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

 

Наукова діяльність:

 

У 2010-2012 році навчалася в аспірантурі (заочна форма навчання) Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка.

Дисертацію на тему «Дискурс прози Марії Матіос» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література захистила у квітні 2012 року в спеціалізованій вченій раді Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Науковий керівник – доц. Царик Л.І.  (диплом ДК №012175 від 01.03.2013 р.)

 

Наукові інтереси:

Інноваційні технології у викладанні іноземних мов, медична термінологія, фахова іншомовна компетенція, українська література.

 

Публікації

У творчому науковому доробку понад 30 наукових та методичних друкованих робіт. Співавтор навчального посібника «Англійська мова за професійним спрямуванням» (2010 р.), та національного підручника «Англійська мова за професійним спрямуванням» (Львів, 2013), рекомендованих Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.


Comments