Особиста сторінка

Завідувач кафедри — канд. пед. наук, доцент Прокоп І. А.

Освіта:
    У 1989 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича, факультет романо-германських мов та літератури за спеціальністю: філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.
    
Наукова діяльність:
    Дисертацію на тему «Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ ХІХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки захистила у квітні 2003 року в спеціалізованій вченій раді Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Науковий керівник – проф. Вихрущ А.В.
    Удосконалювала педагогічну майстерність під час стажування при кафедрі англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка (16.10. - 30.10. 2001 та 15.03- 14.04 2010 р.). Пройшла цикл підвищення кваліфікації «Педагогічний семінар. Вища медична освіта і Болонський процес» при Національному медичному університеті імені О.О.Богомольця (11-15.04.2005). Навчалася в Центрі перепідготовки та післядипломної освіти Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя за програмою курсу «Розробка та впровадження дистанційних навчальних курсів» (29.09-09.10.2008 р.)
    У творчому науковому доробку понад 60 наукових та методичних друкованих робіт. Співавтор навчального посібника «Англійська мова за професійним спрямуванням» (2010 р.), та національного підручника «Англійська мова за професійним спрямуванням» (Львів, 2013), рекомендованих Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Наукові інтереси: 
    Інноваційні технології у викладанні іноземних мов, розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів.