Навольська Галина Іванівна (сторінка викладача)Освіта і трудова діяльність:

У 1996 рр. закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича, спеціальність «Українська мова і література» (диплом спеціаліста з відзнакою). У 1992 – 1994 рр. навчалася на курсах латинської мови.

З 1996 р. працювала викладачем латинської мови у ліцеї м. Тернопіль, а після його реорганізації – у Галицькому коледжі.

З 2002 року працюю у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на кафедрі іноземних мов викладачем латинської мови. У 2014 р. обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов, а 2015 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

З вересня 2016 р. прийнята на посаду доцента кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського» (за сумісництвом).

У 2015 р. пройшла стажування на кафедрі румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

 

Наукова діяльність:

         У 2011р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна діяльність ордену єзуїтів в Україні (XVII – перша половина XVIII ст.)» (13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник д.  пед. н., професор Вихрущ А. В. ).

Сфера наукових зацікавлень:

Історія педагогіки, лінгводидактика, методика викладання латинської мови.

Публікації:

Автор навчального посібника з латинської мови для історичних факультетів «Латинська мова» (2006), понад 30 наукових статей та навчально-методичних праць з педагогіки, методики викладання латинської мови, учасник Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій. 

 


Comments