Навольська Галина Іванівна (сторінка викладача)

Освіта:

У 1996 рр. закінчила Чернівецький державний університет імені Ю. Федьковича, спеціальність «Українська мова і література» (диплом спеціаліста з відзнакою). У 1992 – 1994 рр. навчалася на курсах латинської мови.

         У 2015 р. пройшла стажування на кафедрі румунської та класичної філології Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Наукова діяльність:

У 2011р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Педагогічна діяльність ордену єзуїтів в Україні (XVII – перша половина XVIII ст.)» (13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник д.  пед. н., професор Вихрущ А. В. ).

У 2015 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

 У науковому доробку понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових зацікавлень:

Історія педагогіки, лінгводидактика, методика викладання латинської мови.

 

Comments