Нахаєва Ярина Михайлівна (сторінка викладача)Освіта і трудова діяльність:

Закінчила у 2011 році Львівський національний університет імені Івана Франка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (латинська, старогрецька, грецька)» та здобула кваліфікацію магістр філології. Викладач латинської, старогрецької, грецької мов та античної літератури. Викладач німецької мови. 

З 2011 року по 2015 рік – старший лаборант кафедри іноземних мов з медичною термінологією,  з 2016 - викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України».       

Наукова діяльність:

У 2016р. захистила дисертацію на тему: ««Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх лікарів до використання медичної термінології», спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

   

Наукові інтереси: 

Методика викладання латинської мови та медичної термінології, античний період.

Публікації:

Автор понад 20 наукових статей з педагогіки, методики викладання іноземних мов, учасник Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій.

 Comments