Корольова Тетяна Володимирівна (сторінка викладача)Освіта і трудова діяльність:

У 2006 р. закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)" та здобула кваліфікацію вчителя англійської і французької мов та зарубіжної літератури.

У 2008 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і 

отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)" та здобула кваліфікацію викладача мови (англійська) та літератури у вищих навчальних закладах.

         З листопада 2008 року прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».

З 01.10.2015 р. по 14.10.2015 р. проходила стажування з курсу „Автоматизація навчальних технологій” в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (СПК АК № 001433).

 

Наукова діяльність:

 

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів у процесі гуманітарної підготовки"за спеціальністю  13.00.04 – теорія та методика професійної освіти, науковий керівник д.пед.н., професор Вихрущ В. О.

Тема дисертації: Формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів у процесі гуманітарної підготовки"за спеціальністю  13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

Наукові інтереси:

Якість освіти та розвиток творчості студентів (закордонний досвід).

 

Публікації 

Автор понад 20 наукових статей з педагогіки, методики викладання іноземних мов, учасник Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій. 


Comments