Монографії, патентиЗа результатами наукових досліджень співробітниками кафедри опублiковано 7 монографiй:


 

 

Якість вищої медичної освіти (до 60-ти річчя ТДМУ) : монографія / [Вихрущ А.В., Кліщ І.М., Федчишин Н.О. та ін.] ; за ред. А.Г. Шульгая, Н.О. Федчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – 482 с

 

 Educationalists versus Politicians Who Should Integrate Europe for Wellbeing of all Inhabitants / [Федчишин Н.О., Горпініч Т.І. та ін.]. – Łódź - Warsawa: Studia i Monographie, 2017.

 

  Федчишин Н.О. Якість університетської освіти: актуальні питання теорії і практики: [колективна монографія] / [Вихрущ А.В., Єлагіна Н.І., Кліщ Г.І. та ін.]; відп. ред. Анатолій Вихрущ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 525 с.

 ISBN 978-966-654-433-2


У колективній монографії узагальнено проблеми якості університетської освіти, розглянуто актуальні питання теорії та практики, окреслено перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах України. Монографія може бути використана у практичній діяльності викладачів, аспірантів, докторантів.

 


 


Федчишин Н. Гербартіанська педагогіка в німецькомовних країнах: теорія і практика: [монографія] / Надія Орестівна Федчишин; наук. ред. Анатолій Вихрущ. – Тернопіль: Підручники і посібники. – Ч. 1, 2015. – 625 с.

ISBN 978-966-07-2941-4 

 


У монографії здійснено ретроспективний аналіз розвитку наукової школи Й.-Ф. Гербарта, проаналізовано внесок гербартіанців у педагогічну теорію і практику, шляхи використання цього досвіду в становленні світової педагогічної науки, пояснено реалізацію авторських дидактичних систем, виокремлено періоди, які позначені найбільш значущими змінами у змісті, напрямах, ідеях, принципах і завданнях навчально-виховного процесу. У книзі виявлено гуманістичну й спрямованість гербартіанства, пояснено його структурні і змістові особливості, закцентовано увагу на теоретичних та практичних питаннях у процесі реформування освітніх систем німецькомовних країн, проаналізовано зміст, форми і методи, властиві для гербартіанської педагогіки у німецькомовних країнах (Австрії, Німеччині, Швейцарії).

 

 

 


Федчишин Н.О. Методика розвитку іншомовної компетентності студентів економічного профілю: [колективна монографія] / А.В. Вихрущ, О.М. Царик, А.Г. Цяпа та ін. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 316 с

 


У колективній монографії зроблено спробу систематизації наукових уявлень та підходів до професійної підготовки майбутніх фахівців економіки, розглянуто педагогічні умови підготовки майбутніх менеджерів-економістів до професійної діяльності, проаналізовано проблеми підготовки майбутніх фахівців до професійного іншомовного спілкування.

 

 

 


Fedchyshyn N.O. J.F. Herbart and Herbartianism in the Padagogical thought of Europe / European ideas in the works of famous educationalists. Internationalization, globalization and their impact on education / Editors: R. Kucha and H. Cudak. – Studia I Monografie, Lodz. – 2013. – 432 s.

 

 Федчишин Н. Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта: [монографія] / Надія Орестівна Федчишин. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 193 с.

 ISBN 978-966-07-1429-8

 

У монографії аналізується дидактична складова педагогічної системи видатного педагога Німеччини ХVІІІ – ХІХ ст. – Йоганна Фрідріха Гербарта. У роботі систематизовано його теоретичні ідеї процесу навчання, узагальнено досвід практичної діяльності та можливості використання у сучасних умовах. Простежено вплив теоретичної спадщини на навчально-виховний процес у німецьких школах, гімназіях.