Конференції, семінари    Викладачі кафедри іноземних мов беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конференціях, форумах, симпозіумах, семінарах в Україні та за кордоном.

        15-16 червня 2017 р. в Інституті педагогіки НАПН України відбулася І міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації». У роботі компаративістичної спільноти взяла участь завідувач кафедри іноземних мов, д-р пед.наук, доц. Надія Федчишин з доповіддю «Компаративістика сьогодні і завтра». Основні акценти доповідач поставила на актуальності порівняльно-педагогічних студій, освітніх трансформацій, інновацій та стратегій розвитку освіти в Україні, Європі і у світі в контексті глобалізаційних процесів, що надасть нового поштовху для подальшого пошуку шляхів удосконалення української освіти.


23 – 24 червня 2017 року на кафедрі української мови ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України» відбулася ІІІ Регіональна  науково-практична конференція, присвячена актуальним проблемам функціонування української професійної мови у синхронічному й діахронічному аспектах. У роботі конференції взяла участь канд. філол. наук, доцент кафедри іноземних мов Іванна Ворона з доповіддю «Мiфoлoгiчнa oснoвa медичних термiнiв».6–7 листопада 2014 року на кафедрі іноземних мов  відбулася науково-практична конференція “Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст”. 
На другий день конференції відбулася поїздка у Зарваницю

Участь викладачів кафедри у Міжнародних, Всеукраїнських, Регіональних конференціях (науково-практичних або наукових). 

2016-2017 н.р. 

ПІБ

Науковий ступінь

Рівень заходів: міжнародний, національний, загально-університетський

Країна, місто

Дата проведення

1

 

2

3

4

5

 

Федчишин Н.О.

Д-р пед. наук, доцент

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук»

Україна, Київ

03.02.2017– 04.02.2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

 

Міжнародна конференція «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях»

Україна, Умань-Київ

22.05.2017-23.05.2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців»

Україна, Черкаси

26.04.2017-27.04.2017

 

Міжнародна наук.-практ. конференція «Педагогічна компаративістика – 2017: трансформації в освіті та український контекст»

Україна, Київ

15.06.2017-16.06.2017

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності»

Україна, Тернопіль

05.04.2017-06.04.2017

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»

Україна, Одеса

15.05.2017

 

Всеукраїнська регіональна конференція «Українська професійна мова: історія і сучасність»

Україна, Тернопіль

22.06.2017-23.06.2017

 

Кліщ Г.І.

канд. пед. наук, доцент

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук»

Україна, Київ

03.02.2017– 04.02.2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців»

Україна, Черкаси

26.04.2017-27.04.2017

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності» (5-6 квітня 2017 року

Україна, Тернопіль

05.04.2017-06.04.2017

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»

Україна, Одеса

15.05.2017

 

ІІ міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка в системі гуманітарного знання»

Україна, Херсон

18.11.2016– 19.11.2017

 

Бобак М.І.

канд. філософ. наук, доцент

ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»

Україна, Дніпро

24.03. 2017-25.03.2017

 

Всеукраїнська наукова конференція «Освітні стратегії розвитку духовної та світоглядної культури особистості громадянського суспільства»

Україна, Дніпро

20.04.2017

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

ІІ Всеукраїнська наукова конференція ”Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики”

Україна, Дніпро

26.05.-27.05.17

 

Ворона І.І

канд. філол. наук, доцент

Міжнародна науково-практична конференція «Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства»

Україна, Харків

10.03.2017-11.03.2017

 

 

Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження у сфері педагогіки та соціальної роботи»

Словацька Республіка Сладковічево

10.03.2017-11.03.2017

 

 

Регіональна науково-практична конференція  «Українська професійна мова : історія і сучасність»

Україна, Тернопіль

23.06.2017- 24.06.2017

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

 

Горпініч Т.І.

канд. пед. наук, доцент

Міжнародна конференція «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях»

Україна, Умань-Київ

22.05.2017-23.05.2017

Міжнародна науково-практична конференця «Сучасні тенденції розвитку науки»

Україна, Київ

15.03.2017 -16.03.2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання наукових досліджень»

Україна, Чернівці

15.03.2017-16.03.2017

 

І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців»

Україна, Черкаси

26.03.2017-27.03.2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

 

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності»

Україна, Тернопіль

05.04.2017-06.04.2017

 

Гуменна І.Р.

канд. пед. наук

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

 

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності»

Україна, Тернопіль

05.04.2017-06.04.2017

 

Єлагіна Н.І.

канд. пед. наук, доцент

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук»

Україна, Київ

03.02.2017– 04.02.2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців»

Україна, Черкаси

26.04.2017-27.04.2017

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

Всеукраїнська науково-практична конференціяз міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності»

Україна, Тернопіль

05.04.2017-06.04.2017

 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»

Україна, Одеса

15.05.2017

 

Кічула М.Я.

канд. пед. наук

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

Міжнародна конференція «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях»

Україна, Умань-Київ

22.05.2017-23.05.2017

 

Міжнародна науково-практична ІНТЕРНЕТ-конференція «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців»

Уукраїна, Київ

26.04.2017-27.04.2017

 

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності»

Україна, Тернопіль

05.04.2017-06.04.2017

 

IIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»

Україна, Одеса

15.05.2017

 

Колодницька О.Д.

канд. пед. наук

ІІ Міжнародна наукова конференція «Педагогіка в системі гуманітарного знання»

Україна, Хмельницький

18.11.2016-19.11.2016

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

ІІ Всеукраїнська наукова конференція ”Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики”

Україна, Дніпро

26.05.-27.05.17

Корольова Т.В.

канд. пед. наук, доц.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності»

Україна, Тернопіль

05.04.2017-06.04.2017

IIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»

Україна, Одеса

15.05.2017

Нахаєва Я.М.

канд. пед. наук

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності»

Україна, Тернопіль

05.04.2017-06.04.2017

Олексій К.Б.

канд. філол. наук, доц.

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

 

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності»

Україна, Тернопіль

05.04.2017-06.04.2017

IIІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Дослідження та впровадження в начальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом»

Україна, Одеса

15.05.2017

Паласюк Г.Б.

канд. філософ. наук, доцент

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

Регіональна науково-практична конференція «Українська професійна мова : історія і сучасність»

Україна, Тернопіль

23.06.2017-24.06.

2017

Прокоп І.А.

канд. пед. наук, доцент

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017

Саварин Т.В.

канд. філол. наук, доцент

XIV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ)

Україна, Тернопіль

18.05.2017-19.05.2017

 

Регіональна науково-практична конференція «Українська професійна мова : історія і сучасність»

Україна, Тернопіль

23.06.2017 -24.06.

2017

 

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми викладання російської наукової лексики студентам-іноземцям»

Україна, Харків

30.03.2017-31.03.2017