Підручники та посібникиНа кафедрі підготовлені та видані
- Посібник з анатомічної і клінічної термінології - Закалюжний М. М. Посібник з анатомічної та клінічної термінології М. М. Закалюжний, М. А. Адрейчин. – К.: Здоров’я, 1993.
підручник для студентів вищих медичних закладів освіти ІV рівня акредитації: “Латинська мова і основи медичної термінології” українською та англійською мовами  - 
Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 424 с. 
Закалюжний М. М. Латинська мова і основи медичної термінології / М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк. – 2-ге перевидан. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – 424 с.
-  підручник для студентів вищих медичних закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації “Латинська мова і основи медичної термінології”  
- підручник “Латинська мова” для студентів фармацевтичних факультетів -  Паласюк Г. Б. Латинська мова / Г. Б. Паласюк, В. В. Чолач. – 
Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 344 с.  
Паласюк Г. Б. Латинська мова / Г. Б. Паласюк, В. В. Чолач. – 2-перевид. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – 344 с.


навчальний посібник “Англійська  мова за професійним спрямуванням” -  Прокоп І. А. Англійська мова за професійним спрямуванням: 
Медицина : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації / І. А. Прокоп, В. Я. Рахлецька, Г. Я. Павлишин ; Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2010. – 576 с. 


 навчально-методичний посібник з релігієзнавства англійською мовою для студентів-іноземців -  Bobak M. I. Religious Studies. Manual for the Students of English Departament / M. I. Bobak, A/ M/ Hudyma/ Ternopol: Ukrmedknyha, 2004. – 59 p. 
- Medical English for Pharmacists - Горпініч Т. І. Medical Еnglish for pharmacistsreading comprehension : навч. посіб. для студентів фармацевт. спец. / Тетяна Горпініч. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. – 133 с. 
навчальний посібник - 
Бобак М. І. Удосконалюємо професійне іншомовне спілкування: навч. посіб./ М. І. Бобак, Н. В. Рокіцька. – Тернопіль : ТДМУ, “Укрмедкнига”, 2014. – 230 с. 


навчально-методичний посібник з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання - Паласюк Г. Б. Методичні вказівки і контрольні роботи з латинської мови / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин. – Тернопіль : ТДМУ. – 2010. – 68 с.
- Паласюк Г. Б. Тренувальні вправи  з латинської мови / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин. – Тернопіль : ТДМУ. – 2013. – 108 с.
навчальний посібник Паласюк Г. Б. Клінічна термінологія : Навчальний посібник / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, І. І. Ворона. – Тернопіль: ТДМУ. – 2016. – 94 с.
навчальний посібник Латинська мова: Підручник / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, І. І. Ворона.  Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 428 с. 
- робочі зошити з латинської мови українською та англійською мовами - Kichula M. Medical Latin. Workbook of Latin language for students of foreign faculty / Maria Kichula. – Ternopil : TSMU, 2016. – 176 p.
Паласюк Г. Б. Робочий зошит з латинської мови / Г. Б. Паласюк, Т. В. Саварин, І. І. Ворона. – Тернопіль: ТДМУ. – 2016. – 176 с.


Викладачі кафедри працювали у складі робочих груп для написання всеукраїнських навчальних підручників з англійської  для студентів, які навчаються за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Медико-профілактична справа» та з латинської мови для студентів фармацевтичного факультету
Ісаєва О. С. Англійська мова для студентів-медиків : Підручник / О. С. Ісаєва, Л. Я. Аврахова, І. А. Прокоп, М. Ю. Шумило, Н. В. Кучумова, Л. О. Червінська, В. Я. Рахлецька, Г. Я. Павлишин, І. Ф. Цебрук, Н. Р. Венгринович, Н. В. Косило, О. В. Голік, Л. В. Лимар, Г. К. Волкова, А. В. Неруш , О. В. Гордієнко, І. В. Корнейко. – Львів, 2013. – 546 с.

Латинська мова та основи фармацевтичної термінології: Підручник для мед. ВНЗ IV р.а. Затверджено МОН / За ред. Л.Ю. Смольської. – К., 2016. 352 с.

Fedtschyschyn N. Streifzug durch die Geschichte der deutschen Literatur / Nadija Fedtschyschyn. – Ternopil : TEHfPA, 2004. – 404 S.

 У підручнику запропоновано стислий курс німецької літератури від її початків і до сучасності: періоди, напрями розвитку, ідеї, постаті. Автор зробив спробу систематизувати літературний процес, показати філософський та культурний контекст у літературному процесі, проаналізувати методологічну основу для вивчення історії німецької літератури. Рекомендовано для студентів факультету іноземних мов та широкого кола читачів, зацікавлених літературним процесом Німеччини.


Викладачі кафедри є авторами  ряду статей з наукової та навчально-методичної тематики.


Comments