Федчишин Надія Орестівна (сторінка викладача)

Освіта і трудова діяльність: 

У 1992 році закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича й отримала кваліфікацію: філолог-германіст, викладач німецької мови та літератури.

1992-1994 – вчитель німецької мови ЗОШ № 2 м. Тернополя;

1994-2002 – старший викладач кафедри німецької філології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти (третій рівень акредитації);

2002-2005 – завідувач кафедри німецької філології того ж інституту;

2005-2009 – старший викладач кафедри німецької та французької філології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти;

2009-2011 – доцент кафедри іноземних мов Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола;

2011-2014 – викладач кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»; 19 березня 2014 року обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов з медичною термінологією того ж університету;

2014-2016 – докторант Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

З вересня 2016 року – доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського».

Н.О. Федчишин є опонентом кандидатських дисертацій М. Клим (Cімейне виховання в педагогічній думці Німеччини, 2013), І. Гриника (Підготовка соціальних педагогів до правового захисту дітей у Німеччині, 2014), О. Околовича (Підготовка вчителя іноземної мови у вищих педагогічних навчальних закладах України (ІІ половина ХХ – початок ХХІ ст.), 2014).

Н.О. Федчишин пройшла стажування в Берлінському університеті ім. Гумбольдта (01.11.2014-01.02.2015) як переможець стипендійної програми ДААД (Німецька академічна служба обмінів)). Учасниця багатьох міжнародних наукових форумів, конференцій, семінарів, член Міжнародної спілки гербартіанців (з 2011).

 

Наукова діяльність: 

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Дидактична система Йоганна Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти» за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник д-р пед. наук, професор Вихрущ А. В.

З 01.11.2014 навчається в докторантурі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

Наукові інтереси: 

Наукові інтереси пов’язані з теоретичним осмисленням впливу гербартіанської педагогіки на розвиток педагогічної освіти загалом та в німецькомовних країнах зокрема.

Публікації:

Є автором понад 130 наукових та навчально-методичних праць (серед них: підручники, посібники, одноосібні та колективні монографії, статті, тези), віртуальної програми з німецької мови.


Comments