Єлагіна Наталія Іванівна (сторінка викладача)Освіта і трудова діяльність:

У 2003 р. закінчила факультет іноземних мов Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)" та здобула кваліфікацію вчителя англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури.

З 2003 року по 2009 рік працювала на посаді викладача кафедри англійської філології Тернопільського експериментального інституту педагогічної освіти (третій рівень акредитації), а з 20 серпня 2009 по 31 травня 2010 переведена на посаду викладача кафедри іноземних мов цього ж інституту. 2010-2011 – викладач кафедри іноземних мов Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола.

З  вересня 2011 року прийнята на посаду викладача кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського». У грудні 2014 року обрана на посаду доцента кафедри іноземних мов з медичною термінологією ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”, а з 01 вересня 2015 переведена на посаду доцента кафедри іноземних мов цього ж університету.

З 01.10.2015 р. по 14.10.2015 р. проходила стажування з курсу Автоматизація навчальних технологій в Тернопільському державному технічному університеті імені Івана Пулюя (СПК АК № 001433).


У 2016 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов. 

   

     Наукова діяльність:

У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Розвиток творчості майбутніх учителів у навчальних закладах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття" за спеціальністю  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, науковий керівник д.пед.н., професор Вихрущ А. В. (диплом ДК №016132 від 10.10.2013 р.)

   

Наукові інтереси: 

Розвиток творчих здібностей студентів, закономірності розвитку медичної освіти (ХХ століття), методика викладання іноземних мов.

Публікації:

Автор збірника тестових завдань з англійської мови «Готуємося до зовнішнього незалежного тестування» (2009), понад 30 наукових статей з педагогіки, методики викладання іноземних мов, учасник Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференцій. 


Comments