Вас вітає кафедра іноземних мов !
Штат кафедри: 1 доктор наук, 13 доцентів, 5 викладачів, 1 старший лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі: 
 • “Англійська мова”; 
 • “Німецька мова”; 
 • “Французька мова”; 
 • “Латинська мова”; 
 • “Латинська мова та медична термінологія”
 • “Англійська мова за професійним спрямуванням”; 
 • “Німецька мова за професійним спрямуванням”; 
 • “Французька мова за професійним спрямуванням”; 
 • “Англійська мова наукового спілкування”; 
 • “Німецька мова наукового спілкування”; 
 • “Французька мова наукового спілкування. 
На кафедрі навчаються студенти:
 • медичного факультету ;
 • стоматологічного факультету ;
 • фармацевтичного факультету ;
 •  факультету іноземних студентів;
 • ННІ медсестринства
за спеціальностями:
 • "медицина" (І курс, ІІ курс); 
 • "фізична терапія, ерготерапія" (І курс);
 • "стоматологія" (І курс);
 • "фармація" (І курс,, ІІ курс);
 • "сестринська справа" (І курс).
за формою навчання:
 • очна;
 • заочна; 
 • дистанційна.